.

Zo zorg je voor financiering van jouw campagne

Iedere werkgroep vult de campagne lokaal anders in. Het kan zijn dat voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden financiering nodig is. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Vind het wiel niet opnieuw uit. Neem als startende werkgroep contact op met titelhouders over financiering. Hoe hebben zij dit geregeld? Hoeveel hebben zij nodig gehad om doelen te bereiken? Hebben zij nuttige tips over sponsor- en of subsidieaanvragen?

Iedere lokale campagne heeft andere kansen. Er is dus geen blauwdruk. Informeer bij de lokale overheid of er mogelijkheden zijn om een algemene gemeentelijke subsidie te krijgen voor de Fairtrade Gemeente campagne. Daarnaast zijn er subsidies te verkrijgen die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld mondiale bewustwording, duurzaamheid, wijkwensen, evenementen of burgerparticipatie. Probeer ook financiering van andere partijen, zoals het lokale bedrijfsleven, te krijgen. Indien er op dit punt draagvlak is bij meerdere partijen, is de gemeente dikwijls eerder geneigd dit initiatief financieel te ondersteunen. Voor aanvullende financiering bij fondsen, banken of het bedrijfsleven is het vaak nuttig om een stichting te vormen. Vraag hiervoor voorbeeldstatuten van andere werkgroepen op via het campagesecretariaat.

Je kunt een sponsor & giftenaanvraag doen bij de ASN bank. Hoe kleiner de doelgroep van je campagne, hoe kleiner de kans voor toekenning. Samenwerking met andere werkgroepen of partijen, zorgt ervoor dat je meer kans hebt dat de aanvraag gehonoreerd wordt. Meerdere werkgroepen hebben gebruik gemaakt van de Rabobank Foundation. Kijk hiervoor op de lokale webpagina van jouw Rabobank voor meer informatie. Ook andere banken sponsoren dikwijls  evenementen of initiatieven. Stichting Specsavers steunt ieder jaar een lokaal goed doel. Het GROW fonds van Oxfam Novib biedt mogelijkheden. Bij iedere provincie zijn er subsidies aan te vragen, bijvoorbeeld interessant als werkgroepen binnen een provincie samen optrekken. Kijk daarvoor op de webpagina van jouw eigen provincie. Ook via de EU zijn mogelijkheden. Zo hebben Fairtrade Gemeente Nieuwegein en Utrecht samen met Malmö een EU subsidie ontvangen om te werken aan bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Kijk bij ieder fonds en subsidie goed naar de voorwaarden en of je samenwerkingspartners nodig hebt om de aanvraag te doen.

Veel werkgroepen maken gebruik van sponsoring, bijvoorbeeld bij een lokale supermarkt voor fairtrade producten, bij een rotary om een specifieke activiteit te ondersteunen, bij een drukkerij voor drukwerk of bij een communicatiebureau voor advies. Of probeer met een bedrijf een structureel partnerschap aan te gaan. Klik hier voor een voorbeeld partnerpakket van Fairtrade Gemeente  Dordrecht. Bied in ruil publiciteit. Om de campagne te financieren, kun je naast subsidies en sponsoring, ook denken om donateurs te werven. Of zet crowdfunding in. Op het net zijn vele tips te vinden voor crowdfunding en platformen waar je een crowdfunding initiatief kunt starten. www.oneplanetcrowd.nl is daar een voorbeeld van.

Een ander idee is om de campagne (gedeeltelijk) te commercialiseren. Op dit moment zijn hier nog geen ervaringen bij andere werkgroepen in het land. Maar je kunt denken aan het zelf verkopen van fairtrade producten, deelnemers een bedrag laten betalen om genoemd te worden op je website of eerlijke winkelroute verkopen, projecten laten ‘adopteren’ door commerciële partijen. Bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijkse fairtrade modeshow laten financieren door lokale (fairtrade) kledingwinkels. Laat het vooral weten als jullie hier stappen in maken, zodat andere werkgroepen hier van kunnen leren. 

.