Zelf Fairtrade titels toekennen?

Dat kan!

Als Fairtrade Gemeente kernteam hebben jullie de bevoegdheid scholen, hogescholen en universiteiten, kerken en restaurants te beoordelen op hun Fairtrade gehalte.

Afbeelding voor Zelf Fairtrade titels toekennen?
Afbeelding voor Zelf Fairtrade titels toekennen?

Voor kerken, scholen, hogescholen, universiteiten, clubs, verenigingen, waterschappen, ziekenhuizen en restaurants bestaat de mogelijkheid om een eigen fairtrade titel te bemachtigen. Voor deze partijen bestaan aparte criteria waaraan zij moeten voldoen om de titel als beloning te kunnen ontvangen.

Als Fairtrade Gemeente kernteam hebben jullie de bevoegdheid scholen, hogescholen en universiteiten, kerken en restaurants te beoordelen op hun fairtrade gehalte. Jullie kunnen hen daarna zelf een fairtrade titel toekennen. Natuurlijk een en ander volgens de criteria van de campagne. Het verbindt het kernteam met mensen en organisaties op lokaal niveau. Een fairtrade titel is een uitstekend middel om lokale organisaties uit te dagen en te belonen voor hun inspanningen.

Aanspreekpunt
Organisaties kunnen zich via de website rechtstreeks bij hun eigen Fairtrade Gemeente aanmelden. Als lokaal kernteam ben je het eerste aanspreekpunt. Zo weet je welke organisaties streven naar de titel, hoever ze zijn in hun campagne. Trek samen met lokale partijen op in acties en evenementen en hou ze betrokken bij jullie campagne.

Handleiding
Het toekennen van Fairtrade Titels is een mooie uitdaging voor kernteams. Jouw kernteam bepaalt welke organisaties de titel wel en niet verdienen. Bestuur waardeert deze inspanningen bovendien ook, en zal dat meewegen bij de beoordeling van jullie titelaanvraag of bij de overweging voor het behoud van jullie titel. Een stappenplan, beoordeling van een aanvraag, tips en informatie over het toekennen van fairtrade titels zijn terug te vinden in de handleiding Titeltoekenning.

Hulpmiddelen
Op de pagina hulpmiddelen zijn alle aanvraagformulieren voor de titels te downloaden. Na het invullen van dit aanvraagformulier door de betreffende organisatie moet er een beoordelingsrapport worden opgemaakt. Voorbeelden van beoordelingen staan ter inspiratie ook op de pagina hulpmiddelen. Vergeet niet dat partijen na drie jaar opnieuw de titel moeten aanvragen/herbevestigen. Alles is hier terug te vinden.

Titelbord
Een titel toegekend? Stuur een kopie van het beoordelingsrapport en de adresgegevens van de organisatie naar info@fairtradegemeenten.nl en wij zorgen ervoor dat zij gratis een titelbord ontvangen. Tijdens het titelfeest van de organisatie kan het beoordelingsrapport en het titelbord overhandigt worden. Daarbij kunnen jullie als werkgroep natuurlijk een rol spelen.

Commissie titeltoekenning
Indien er in een gemeente geen kernteam Fairtrade Gemeente actief is of indien jullie ervoor kiezen om zelf geen titels toe te kennen dan kunnen de organisaties terecht bij de commissie titeltoekenning. Deze commissie beantwoordt vragen van kernteams en organisaties (helpdesk) en beoordeelt titelaanvragen. De commissie mag ook steekproefsgewijs titelaanvragen checken. Twijfel je over een oordeel? Laat de titelaanvraag van de organisatie toetsen door de commissie. De commissie is bereikbaar via het mailadres: commissie@fairtradegemeenten.nl

Aan de slag
Wil je graag aan de slag met het benaderen van kerken, scholen, restaurants, hogescholen/universiteiten? Op de hulpmiddelen pagina staat een format brief die je kunt gebruiken om ze te overtuigen de titel fairtrade te behalen.