.

Actieve gemeenten in de provincie Zuid-Holland

's-Gravenhage

Sinds 24 oktober 2015 mag Den Haag, Internationale stad van vrede en recht, zich ook Fairtrade Gemeente noemen.

Een team van enthousiaste vrijwilligers, de werkgroep Fairtrade Den Haag, zet zich in voor het behoud van de titel, met personele en financiële steun van de gemeente. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met de inkoop van fairtrade producten en heeft de titel “Fairtrade Gemeente” zichtbaar gemaakt op alle stadsdeelkantoren, stadsboerderijen en leslokalen in Den Haag.

In 2015 lag voornamelijk de nadruk op het spotten van fairtrade producten in de stad bij winkels, horeca, bedrijven, organisaties en instellingen. In 2016 heeft de werkgroep zich vooral gericht op het onder de aandacht brengen van fairtrade op evenementen en activiteiten in de stad, zoals onder andere de Haagse Energiebeurs, film- en debatfestival Movie that Matter en de Haagse Dag van de Aarde en de Sustainable Fashion Week. Ook is een loket van Duurzaam Den Haag in de Centrale Bibliotheek geopend met permanente aandacht voor Fairtrade Gemeente.

Fairtrade Gemeente ben je niet voor het leven. De stad moet blijven investeren. De werkgroep Fairtrade Den Haag heeft in 2016 dan ook hard gewerkt om verlenging van de titel mogelijk te maken. En dit is gelukt! Den Haag mag ook in 2017 en 2018 de titel Fairtrade Gemeente dragen.

Onder de verschillende tabs op deze website kun je zien wat Den Haag op deze punten heeft gedaan en wat de stand van zaken is.

Wil jij meehelpen bij het vinden van bedrijven en organisaties die fairtrade gebruiken of ken je bedrijven of organisaties die Fairtrade producten verkopen resp. gebruiken? Of heb je leuke ideeën om fairtrade in Den Haag nog meer op de kaart te zetten? Laat het ons weten via fairtrade@duurzaamdenhaag.nl

Bekijk deze gemeente

Barendrecht

De gemeente Barendrecht omarmt de VN Sustainable Development Goals die door de VNG zijn vertaald naar de gemeentelijke Global Goals met concrete activiteiten. Fairtrade gemeente zijn is zo’n activiteit voor het bestrijden van armoede en honger. Daarom wil de gemeente het label Fairtrade Gemeente halen. Hiervoor is om te beginnen een kerngroep van barendrechtse inwoners en ondernemers nodig. Op dit moment zoeken we leden voor de kerngroep.

Bekijk deze gemeente

Bodegraven-Reeuwijk

Op zaterdag 14 mei 2016 is het startschot gegeven voor de campagne om Bodegraven-Reeuwijk Fairtrade Gemeente te maken. Er is een werkgroep Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk actief, die wordt gesteund door de wethouder Robèrt Smits. Daarnaast is in mei 2018 de Stichting Fair Trade Bodegraven-Reeuwijk opgericht.

Heeft u interesse om mee te helpen om deze campagne succesvol te maken? Stuur dan een e-mail naar info@fairtradebodegravenreeuwijk.nl

Bekijk deze gemeente

Delft

Eerlijke handel. De droom van Delft. Delft is, zoals veel Hollandse steden, groot geworden door handel met wat we nu ontwikkelingslanden noemen. Handel die helaas toentertijd allesbehalve eerlijk was. Hoewel we het verleden niet meer kunnen repareren, gaat Delft voortaan voor eerlijke handel!

Bekijk deze gemeente

Krimpenerwaard

In het Collegewerkprogramma 2015-2018 van de gemeente Krimpenerwaard, is de doelstelling opgenomen om Fairtrade Gemeente te worden. In het programma duurzaamheid van de gemeente Krimpenerwaard heeft het college vervolgens de volgende doelstelling geformuleerd:

In 2018 is de gemeente een global goals gemeente, met de nadruk op ‘fairtrade’ en het onderdeel energie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de
juridische mogelijkheden om bij het verstrekken van subsidie vanuit de gemeente de eis te stellen dat de ontvanger fairtrade producten inkoopt, of fairtrade als
bonus/malus regeling op te nemen.Bekijk deze gemeente

Leiden

Leiden, stad van ontdekkingen, werkt aan groene initiatieven, duurzame woningen, een leefbare buurt en een gezonde stadsnatuur. Om de Leidse gemeenschap ook sociaal-economisch te verduurzamen is een groep vrijwilligers gestart met het project Fairtrade Leiden om voor Leiden de titel Fair Trade gemeente te behalen.

Door middel van de Fairtrade-campagne streeft de werkgroep ernaar om eerlijke handel in Leiden onder de aandacht te brengen en het bewustzijn in de keuzes in het aanbod en afname van fairtrade- en eerlijke producten te stimuleren. Het fairtrade handelskenmerk garandeert in dit process dat producenten een eerlijke prijs ontvangen, in goede omstandigheden kunnen werken en de mogelijkheid krijgen voor investeringen in ecologische productie processen. De werkgroep hecht daarnaast veel waarde aan lokale eerlijke ondernemingen die direct inkopen bij producenten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kernwoorden voor de werkgroep in het fairtrade campagne proces zijn:
• Bewustzijn vergroten
• Sociale en economische duurzaamheid
• Ecologische duurzaamheid
• Transparantie
• Gelijkwaardigheid
• Lokale maatschappelijke betrokkenheid

Bekijk deze gemeente

Oegstgeest

Oegstgeest is een zelfstandige gemeente en een groene oase in de Leidse regio. In navolging van Delft, Gouda, Wassenaar, Teylingen, Noordwijk en Den Haag wil Oegstgeest de volgende Fairtrade Gemeente worden!
 
In Oegstgeest zetten inwoners zich al lang in voor eerlijkere handel en hiermee voor een betere wereld. Zo bestaat onze Wereldwinkel, gerund door vrijwilligers, al sinds 1971. Ook de gemeenteraad vindt het belangrijk dat we ons in Oegstgeest inzetten voor een eerlijke prijs op producten. Daarom heeft de gemeenteraad in 2016 een motie aangenomen om van Oegstgeest een Fairtrade Gemeente te maken.
 
Met de ‘Oegstgeest gaat Fairtrade’-campagne hoopt Oegstgeest bij te dragen aan duurzame armoedebestrijding. De gemeente en een werkgroep van vrijwilligers werken samen om eerlijke handel te bevorderen door het aanbod van fairtrade producten te verhogen, en bewustzijn en betrokkenheid te creëren.
 
In de in augustus 2019 opgerichte werkgroep zitten bevlogen ondernemers en organisaties, mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Er wordt gebrainstormd over een startevenement aan het eind van 2019.  In Oegstgeest willen we onder andere een debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen organiseren. We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk winkels en organisaties in Oegstgeest de fairtrade titel krijgen. Het streven is om in eind 2020 een aanvraag tot de titel Fairtrade gemeente te doen.

Bekijk deze gemeente

Ridderkerk


Ridderkerk blijft Fairtrade gemeente
In 2016 kreeg Ridderkerk de eervolle titel Fairtrade gemeente. Regelmatig toetst een landelijke jury of de titel nog terecht is. De jury vindt dat Ridderkerk voldoet aan alle criteria. Daarmee blijft onze gemeente de komende twee jaar Fairtrade gemeente.

De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te verdedigen. Daarvoor promoot zij onder andere fairtrade producten. In mei is er zelfs een fairtrade week. Op de website www.fairtradegemeenten.nl ziet u waar deze producten in Ridderkerk te koop zijn.

Door fairtrade producten te kopen, kunnen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf, kinderen en de gezondheidszorg.

Steeds meer bedrijven en organisaties, horeca, scholen, supermarkten , bibliothekenn,sportverenigingen en kerken in Ridderkerk gebruiken of verkopen fairtrade producten. Ook vrijwilligers en inwoners zijn al heel actief. De werkgroep spant zich ook dit jaar weer in om deelnemers te werven.

Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Vul dan het formulier in op www.fairtradegemeenten.nl (zoek op Ridderkerk).Eerlijke handel
Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft op of onder de armoedegrens. Fairtrade streeft naar eerlijke handel, waarbij lokale boeren en producenten in staat zijn om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.

Bekijk deze gemeente

Rotterdam

De Rotterdamse Fairtrade werkgroep zorgde ervoor dat ze aan alle criteria voldoen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van publieke instellingen zoals de gemeente, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Kamer van Koophandel, bedrijven zoals de Hubshop, de Wereldwinkel Rotterdam Centrum, Rabobank Rotterdam, Continu, World Ambassador en de Good and Green Guides en verschillende individuele vrijwilligers.

Bekijk deze gemeente

Teylingen

Er is een breed samengestelde, uit 8 leden bestaande en eenmaal per ca. 2 mnd vergaderende werkgroep. Daarin: mensen vanuit bedrijfsleven, onderwijs, vertegenwoordiger gemeente, en twee voormalige wereldwinkeliers w.o. Bart de Jong, coӧrdinator van de werkgroep (tel. 0252 215483), e-mail info@teylingenfairtrade.nl.
De tweede ambassadeur is Wim van Vliet, horecaondernemer (Van Vliet catering, Voorhout); ook ex- deelnemer (nu met pensioen).
De derde ambassadeur is de Ladies Circle Voorhout(Service club met als motto Vriendschap en service. Ca. 10 vrouwen tot 45 jaar)

Bekijk deze gemeente

Voorschoten

Voorschoten is een middelgrote gemeente in de Leidse regio. In 2017 is met steun van het gemeentebestuur een werkgroep aan de slag gegaan om van Voorschoten een Fairtrade Gemeente te maken. De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van winkels, horeca, bedrijven en instellingen die mogelijk fairtrade producten verkopen en/of gebruiken in de interne bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de werkgroep in de plaatselijke media oproepen gedaan om zoveel mogelijk fairtrade producten te kopen. Wanneer er in de gemeente voldoende instellingen zijn die voldoen aan de criteria zal de titel van Fairtrade Gemeente worden aangevraagd. De werkgroep hoopt dat dit na de zomer van 2019 het geval zal zijn.

Bekijk deze gemeente

Waddinxveen

De gemeenteraad heeft najaar 2014 besloten dat het een Fairtradegemeente wil worden.
Dit is gebeurd op voorstel van de lokale werkgroep.De gemeente wil fair en duurzaam zijn. . In juni 2015 heeft de jury de titel Fairtradegemeente Waddinxveen toegekend.
In december 2016 is de titel verlengd tot en met 2018. De titel is opnieuw voor twee jaar aangevraagd. De werkgroep heeft een eigen website: www.fairtradewaddinxveen.nl.

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.