.

Actieve gemeenten in de provincie Noord-Holland

Aalsmeer

Nadat de Gemeente Aalsmeer vorig jaar de titel Fairtrade Gemeente verwierf is de Werkgroep nu weer bezig met de verlenging daarvan. Na 1 jaar is het nodig de titel te verlengen. Alle supermarkten, bedrijven, organisaties in Aalsmeer worden weer nagelopen of aangeschreven of zij nog steeds voldoen voor de titel.

De Werkgroep is daar hard mee bezig. Hulp kan de Werkgroep nog daarbij gebruiken.
Hierboven staat het adres om je aan te melden. DOEN HOOR, heel graag!

Bekijk deze gemeente

Alkmaar

Al 7 jaar trotse titelhouder!
Opnieuw mag Alkmaar de titel "Fairtrade Gemeente" met trots uitdragen!

De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de gemeente Alkmaar voor de titel 'Fairtrade Gemeente' 2017 en 2018 positief beoordeeld. De jury vindt dat Alkmaar voldoet aan de zes criteria van de campagne.

Al sinds september 2010 mag Alkmaar zich Fairtrade Gemeente noemen! De campagne in Alkmaar is in 2008 gestart. Alkmaar werkt hard om fairtrade onder de aandacht te brengen bij inwoners en ondernemers in Alkmaar.
Met resultaat. Een groot aantal winkels en horeca biedt fairtrade artikelen aan en ook verschillende bedrijven en organisaties gebruiken inmiddels fairtrade producten.

Om fairtrade meer onder de aandacht te brengen van consumenten hebben we samen met ondernemers uit de stad een EerlijkWinkelenroute gelanceerd in maart 2011. Deze ondernemers hebben sinds 2015 een eigen facebookpagina Eerlijk Winkelen Alkmaar en geven nóg meer bekendheid aan fairtrade.

Bekijk deze gemeente

Amsterdam

Amsterdam is een Fairtrade Gemeente!

Amsterdam heeft in oktober 2014 de titel 'Fairtrade gemeente' behaald!

De fairtrade campagne is in 2007 gestart en heeft tot doel zoveel mogelijk gemeenten 'Fairtrade" te maken. De campagne brengt al die mensen bij elkaar die fairtrade een warm hart toedragen, niet alleen door erover te praten maar ook door te laten zien en te doen. Om zich 'Fairtrade Gemeente' te mogen noemen moet
voldaan worden aan 6 criteria:

1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen;
2. De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in;
3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht;
4. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten;
5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de campagne;
6. Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Er is een team van enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor de titel en die door de gemeente Amsterdam financieel wordt ondersteund. Tevens geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met de inkoop van fairtrade producten.

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot de Stichting Fairtrade Amsterdam!

Onze missie is:

“Amsterdam wil een Fairtrade Gemeente zijn. Dit betekent dat op allerlei plekken in de gemeente bovengemiddeld aandacht wordt besteed aan de (ver)koop en het gebruik van eerlijke en duurzaam verhandelde producten. Fairtrade () is de norm.”

Onze doelstellingen:

1. Stijging verkoop van Fairtrade producten.
2. Stijging van organisaties die Fairtrade (eventueel in breder MVO-verband) in hun
werkwijze en handelen een grotere plaats geven.
3. Stimuleren van een netwerk van Fairtrade/(MVO)-ondernemers die elkaar kunnen
steunen en samen Fairtrade/(MVO) ondernemerschap in Amsterdam doen groeien.
4. Borgen en verankeren van de behaalde resultaten.

Wil je meehelpen om fairtrade in Amsterdam 'groter' te maken? Mail ons op fairtradeamsterdam@gmail.com!

Voor meer informatie over de fairtrade campagne in Amsterdam www.facebook.com/Amsterdamfairtrade of www.fairtradeamsterdam.nl


September 2015, Stichting Fairtrade Amsterdam

Bekijk deze gemeente

Den Helder

Den Helder streeft ernaar om in 2018 Fairtrade gemeente te worden. Daarvoor is versterking werkgroep nodig. Neem gerust contact met ons op!

Hans Verhoef - Fairtrade.DenHelder@gmail.com

Bekijk deze gemeente

Drechterland

Op 27 oktober 2011 was het zover: de raad van Drechterland besloot een financiële bijdrage beschikbaar te stellen om de reeds opgerichte Werkgroep FairTrade Gemeente Drechterland de gelegenheid te geven activiteiten te ontwikkelen om aan de criteria te gaan voldoen.

Bekijk deze gemeente

Gooise Meren

Fairtrade Gooise Meren

De grote uitdaging voor de 21ste eeuw is het creëren van welvaart, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen, binnen de grenzen van ons ecologisch systeem.

Onze visie:
Een wereld waarin al haar bewoners door bewuste keuzes bijdragen aan een ontwikkelings- en welvaartsperspectief voor alle mensen, zowel huidige als toekomstige generaties.

Onze missie:
De werkgroep Fairtrade Gooise Meren wil inwoners en organisaties van Gooise Meren faciliteren en stimuleren tot het maken van een bewuste keus voor fairtrade producten. Door het maken van een bewuste keus voor fairtrade wordt bijgedragen aan een betere wereld.

Onze strategie:
We willen inwoners en organisaties bewust maken dat ze ‘de macht hebben’ om de wereld te veranderen, door de aankoop van een fairtrade product of door te vragen naar een fairtrade product in de winkels. Om dit te bereiken bewandelen we de volgende strategie:
1. We stimuleren het onderwijs om educatieve projecten op te zetten die bij kinderen en jongeren de bewustwording rond eerlijke handel stimuleert;
2. We ondernemen publieksacties en stimuleren anderen om publieksactie te ondernemen die aandacht vragen voor fairtrade en fairtrade producten: van bewustwording wat fairtrade is tot informeren waar producten te krijgen zijn;
3. We gaan in gesprek met lokale ondernemers om hen te stimuleren fairtrade producten in het assortiment op te nemen.

Onze uitgangspunten
Hierbij noteren we voor onszelf de volgende uitgangspunten:
• We willen met name anderen faciliteren en stimuleren om activiteiten te ondernemen. We zijn ons er van bewust dat de werkgroep de fairtrade boodschap niet alleen kan en wil uitzenden;
• We vinden het van belang dat anderen zich uitgenodigd voelen om de boodschap van fairtrade te communiceren. Een insteek waar de werkgroep voor pleit is: wat is het verhaal achter de fairtrade producten? Door het verhaal van de producten te vertellen wordt voor de koper duidelijk dat deze eenvoudige maar bewuste handeling bijdraagt aan een beter loon en beter leven van een medeburger elders op deze wereld

30 september 2016

Bekijk deze gemeente

Hilversum

Op 1 april 2015 is op initiatief van enkele betrokken inwoners, organisaties en bedrijven in Hilversum het lokale kernteam ‘Fairtrade Hilversum’ opgericht. Gezamenlijk ondernemen zij activiteiten om Fairtrade in Hilversum te promoten. Voor een overzicht van alle activiteiten en deelnemende winkels, organisaties en bedrijven kan je kijken op www.fairtradehilversum.nl

Bekijk deze gemeente

Hoorn

De werkgroep Fairtrade Hoorn is in 2007 opgericht. Hierin zijn Wereldwinkel Hoorn, diverse politieke partijen en nog andere belangstellenden vertegenwoordigd. De werkgroep wordt ondersteund door COS Noord Holland.

De werkgroep voert campagne om de verkoop van fairtrade producten bij gemeente, bedrijven, scholen, horecagelegenheden, ondernemingen en instellingen te vergroten.

Ons motto: Op alle fronten actief in de eerlijke handel

Bekijk deze gemeente

Langedijk

De gemeente Langedijk heeft 27.000 inwoners. Er zijn zes kernen: Sint Pancras, Koedijk, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel.

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.