.

Actieve gemeenten in de provincie Noord-Brabant

Boxmeer

De gemeente Boxmeer is een plattelandsgemeente in het oosten van Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit 11 kerkdorpen waarvan het dorp Boxmeer het middelpunt is.
Sinds 2014 is Boxmeer formeel een Fairtrade Gemeente en de gemeente draagt deze titel met trots en laat dit zoveel mogelijk zien.
Er is veel aandacht voor fairtrade bij winkels, horeca, bedrijven, scholen en organisaties in de gemeente Boxmeer. De werkgroep fairtrade heeft samen met wethouder al vele gemeentelijke fairtrade-erkenningen uitgereikt. Inmiddels zijn er twee scholen met de officiële titel ‘Fairtrade School’ hebben én er is een restaurant met dat de formele titel ‘Fairtrade Restaurant’. Zij voldoen aan zwaardere landelijke criteria voor deze titel.

De titel Fairtrade Gemeente is in 2014 bereikt, maar de leden van de Werkgroep Fairtrade zitten absoluut niet stil. Altijd blijven zij de fairtradegedachte uitdragen en zoveel mogelijk stimuleren, steeds op een creatieve manier.
Binnenkort start een nauwere samenwerking met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en er zijn al mooie gezamenlijke plannen voor het komende jaar. We zijn daar heel blij mee.

Bekijk deze gemeente

Eindhoven

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Eindhoven streeft naar het aanbod van meer eerlijke producten in Eindhoven. In bedrijven. Op scholen. In de Horeca. In winkels. Op het stadhuis. Zo geven wij de makers van die producten, mensen in ontwikkelingslanden, een kans om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen.

Eindhoven is daarom bewust Fairtrade Gemeente. Dit is een eervolle titel die aangeeft dat de gemeente en de inwoners betrokken zijn bij fairtrade, van supermarkt tot restaurant. Van school tot sportkantine.

De Fairtrade Gemeente campagne maakt armoedebestrijding heel concreet. In de campagne worden burgers, gemeenten, winkels en bedrijven als het ware partner van kleine boeren en producenten uit ontwikkelingslanden: een partnerschap dat direct bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame wereld!

Eindhoven heeft eind 2011 de titel Fairtrade Gemeente behaald. Naast Fairtrade Gemeente is Eindhoven ook Global Goals Gemeente en maakt zich in deze hoedanigheid sterk om genoemde doelen in 2030 te behalen. Dit gebeurt onder andere via haar mondiaal en duurzaamheidbeleid. Het stimuleren van fairtrade raakt aan meerdere Global Goals zoals o.a. doel 1, doel 4, doel 8, doel 10 en doel 12.

Als Fairtrade Gemeente wil Eindhoven de consumptie én het aanbod van Fairtrade producten stimuleren om zo een grotere bijdrage te kunnen leveren aan armoedebestrijding en een duurzame toekomst voor iedereen. De afgelopen jaren heeft de werkgroep zich met name ingezet voor meer fairtrade producten bij grootverbruikers zoals grootschalige onderwijsinstellingen. Ook bekendheid onder het brede publiek blijft één van de zwaartepunten van de campagne in Eindhoven.

Bekijk deze gemeente

Meierijstad

Schijndel is sinds 2011 fairtradegemeente. Per januari 2017 is Schijndel gefuseerd met de Veghel en Sint-Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Voor de fusie is door de landelijke stichting fairtrade toegezegd dat de titel van Schijndel twee jaar geprolongeerd mocht worden. De drie voormalige gemeentes hadden ondertussen de tijd om aan de bijgestelde criteria voor de nieuwe gemeente Meierijstad te voldoen. Eind 2018 is het zover, de titel is aangevraagd en wordt op 17 december 2018 uitgereikt.

Bekijk deze gemeente

Oss

Na 4! herindelingen, bestaat de gemeente Oss uit 21 dorpen en 2 stadjes en is het aantal inwoners gestegen tot 90343 inwoners. De stad Oss heeft ongeveer 58.000 inwoners.
Door de verdeling van het aantal inwoners over een mooi (landelijk)gebied zo groot als de stad Parijs, is Oss alleen qua inwoneraantal een 'grote stad'. Aan alle criteria voldoen, lukt dan soms niet. Oss heeft bv. geen 2 Wereldwinkels. We hebben hard gewerkt. De horeca is een categorie waar we de komende tijd mee aan de slag gaan! Gelukkig hebben we op andere vlakken wel veel Fairtrade in onze gemeente kunnen spotten! Onze burgemeester, Mevr. Wobine Buijs- Glaudemans in de eerste plaats! Ze bezocht een fairtrade familiebedrijf in keramiek tijdens de handelsmissie in 2014 naar Vietnam en zij is zeer betrokken geraakt! Ze is sinds kort onze ‘portefeuillehouder’. Daar zijn we blij mee en trots op!
De Fairtrade kerk, de Titus Brandsma Parochie, is een fijne actieve groep. Daar worden we ook blij van.
En we zijn trots op het grote aantal bedrijven, groot en klein dat meedoet als ‘fairtrade gemeente titel ondersteuners’!
Een begin hebben we kunnen maken bij basisscholen. Er zijn gastlessen gegeven en er zijn een paar scholen die meer willen doen. Een VO school wil Fairtrade school worden.
Ook de samenwerking met onze buren, -op ons initiatief- de werkgroepen Fairtrade Gemeente Uden en -Bernheze tijdens de Maashorst Fair was inspirerend leuk en krijgt een vervolg. Mooie hoogtepunten voor dit jaar 2016! Ook is de herbevestiging van de titel voor 2019 weer binnen!

Bekijk deze gemeente

Tilburg

In de Gemeente Tilburg is sinds januari 2008 een Fairtrade Gemeente-werkgroep actief. De werkgroep heeft begin van april 2010 aan het college van B&W ruim 2.500 handtekeningen aangeboden van Tilburgers die het gemeentebestuur vroegen zich in te zetten om de titel Fairtrade Gemeente te behalen. Na enige terughoudendheid heeft de gemeenteraad zich uitgesproken om behalve Millenniumgemeente ook Fairtrade Gemeente te willen worden. Daarna is begonnen met de tellingen (een eerste nulmeting was reeds in 2008 uitgevoerd volgens de oude criteria) en diverse ludieke publiekscampagnes. Eind van 2012 was de werkgroep na veel arbeid en vasthoudendheid zo ver dat aan alle criteria voldaan werd.

Tilburg is Fairtrade Gemeente sinds 31 januari 2013. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Tilburg, Switch/ContourdeTwern, de Wereldwinkel en particulieren zet zich in voor meer fairtrade in de stad. De gemeente Tilburg onderschrijft het belang van eerlijke handel en duurzaam werken en handelen in algemeen.

Bekijk deze gemeente

Uden

Uden van Fairtrade naar Global Goals en/of streekprodukten?

Sinds 21 januari 2013 kent Uden de Stichting Uden-Fairtrade-Gemeente. De stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Uden en enkele inwoners en wordt ondersteund door de gemeente Uden. De stichting stelt zich ten doel de Fairtrade gedachte gemeente-breed te promoten en de eervolle titel Fairtrade-Gemeente te behouden.

De stichting wil bereiken dat alle winkeliers, horecagelegenheden, bedrijfs-, verenigings- en schoolkantines een groeiend assortiment aan Fairtrade producten aanbieden en promoten, zodat de consumenten en bedrijven deze artikelen gaan afnemen.

De gemeente zal het goede voorbeeld geven door, daar waar mogelijk, Fairtrade-producten in te kopen en te gebruiken.

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.