.

Actieve gemeenten in de provincie Friesland

Harlingen

De Gemeente Harlingen is eind 2016 begonnen met onderzoeken of de gemeente een Fairtrade gemeente zou kunnen worden.
Een enthousiaste werkgroep heeft zich vanaf dat moment hard gemaakt om deze titel in de wacht te kunnen gaan slepen.

Bekijk deze gemeente

Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft ruim 50.000 inwoners. Naast de hoofdplaats Heerenveen omvat de gemeente nog 20 kernen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden in onze gemeente. Deze kernwaarden waren al ingebed in ons Sociaal Economisch Beleidsplan 2011, onze Notitie Vrijetijdseconomie 2015 en ons Duurzaamheidsprogramma 2015 en ons Inkoopbeleid. Recent zijn in het Collegeprogramma de SDG’s als leidend opgenomen. Ook zijn in 2019 duurzaamheid, Fairtrade, eerlijke handel en impact gedreven ondernemerschap opgenomen in het geactualiseerde Duurzaamheidsprogramma en het Economisch Beleid en vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Fairtrade predicaat was een logische stap volgend op het predicaat “millenniumgemeente”. Er wordt hard gewerkt, samen met diverse maatschappelijke organisaties en ondernemersorganisaties, aan het verder uitbouwen van het thema Fairtrade gemeente. Daarnaast wordt verkend wat Heerenveen concreet kan betekenen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Fairtrade sluit goed aan bij onze ambitie van kwaliteit en duurzaamheid, streekproducten en het niet in de laatste plaats bij onze positieve en sportieve uitstraling: Fairplay past perfect bij Fairtrade.

Vanwege de brede scope van de beweging en campagne is gekozen voor de naam:
(H)eerlijk Heerenveen

Contact: heerlijkheerenveen@gmail.com

Gemeente Heerenveen
Crackstraat 2
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen
tel. 140513

Bekijk deze gemeente

Leeuwarden

De campagne om Leeuwarden Fairtrade gemeente te maken is in 2013 gestart. Het doel is om in 2017 de titel fairtrade gemeente voor Leeuwarden te behalen. In november 2015 heeft de raad positief geantwoord nav een motie en is de werkgroep voortvarend aan de slag gegaan om bedrijven, organisaties en anderen te betrekken in de campagne.

Leeuwarden-Friesland 2018 heeft de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 gewonnen op basis van een zogeheten 'bidbook'. Het plan waarin onze ideeën zijn gepresenteerd. Het is ons contract met de inwoners van Leeuwarden en Friesland, de overheden en de Europese Commissie die de titel heeft toegekend. Het waarmaken van de ideeën uit het bidbook is voor iedereen een nieuwe reis. Dit aanvalsplan is daarom leidend voor wat wij doen en laten.

Leeuwarden heeft diverse musea waaronder het Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum, het Natuurmuseum Fryslân zijn podium voor grote (inter)nationale tentoonstellingen.

Hofstad
Leeuwarden is een Hofstad. Veel monumenten herinneren nog aan die stadhouderlijke tijd, zoals het Stadhouderlijk hof, het paleis van Maria Louise van Hessen Kassel, de Prinsentuin en de Grote of St. Jacobijnerkerk.

Monumentenstad
Leeuwarden heeft een historisch centrum met veel monumenten. Vaar met een praam door de grachten van de historische binnenstad en bewonder Leeuwarden vanaf het water.

Waterstad
Leeuwarden is Capital of Watertechnology met de mooiste jachthaven van Nederland: de Prinsentuin

Bekijk deze gemeente

Noardeast-Fryslan

De gemeente Noardeastfryslan bestat uit 1 stad en 52 dorpen. De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaand uit de voormalige gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. De gemeente had per 1-1-2019 45.144 inwoners.

Bekijk deze gemeente

Opsterland

Opsterland is een gemeente waarvan de 29.864 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen.
De drie grootste dorpen zijn Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. In deze dorpen zijn de meeste winkels gesitueerd.
In Gorredijk is een Wereldwinkel.

De stichting Wereldwinkel Opsterland heeft als doelstelling het uitdragen van de Fairtrade gedachte.
Daarom heeft het bestuur van de stichting het initiatief genomen tot het vormen van een werkgroep om de titel Fairtrade Gemeente Opsterland te behalen.
Een werkgroep, met vertegenwoordigers uit diverse geledingen, is inmiddels opgericht, het initiatief komt derhalve uit de gemeenschap.

Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf, deze gemeenten zijn al Fairtrade gemeente.

Het is de werkgroep Fairtrade Opsterland gelukt om als 62ste gemeente in Nederland officieel de titel "Fairtrade Gemeente" te halen. Hierbij hebben ze veel bedrijven en organisaties bezocht om te bekijken of zij fairtrade handelen, fairtrade producten verkopen en gebruiken, of op andere manieren voldoen aan de criteria die is gesteld door Fairtrade Gemeenten.

Bekijk deze gemeente

Schiermonnikoog

Welkom op Schiermonnikoog! De werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog is sinds december 2014 actief in de campagne. In juli 2015 is aan Schiermonnikoog de titel "Fairtrade gemeente" toegekend en in februari 2017 is die verlengd.

Dit mooie Waddeneiland wil, ook al is het de kleinste gemeente van Nederland, een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld. Eerlijke handel draagt daar zeker aan bij.

Schiermonnikoog mag zich het "schoonste fairtrade plekje van Nederland" noemen. Daarom wil je daar graag wonen en graag zijn.

Bekijk deze gemeente

Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad Súdwest-Fryslân heeft zich op (20 september 2012) uitgesproken voor Fairtrade. De gemeente handelt hiernaar en heeft hierbij een passend beleidsprogramma gemaakt.

Bekijk deze gemeente

Weststellingwerf

Weststellingwerf heeft 26 dorpen en ongeveer 26.000 ha grond. Weststellingwerf is een aantrekkelijke groene en waterrijke gemeente met waardevolle landschappen en natuurgebieden, gecombineerd met agrarische bedrijvigheid.
www.weststellingwerf.nl

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.