.

Werkgroep in Wassenaar

De huidige werkgroep is zomer 2015 aangetreden. We hebben de schouders er onder gezet om Wassenaar de titel te laten behouden. Zie voor onze activiteiten: Facebookpagina: fairtradegemeente Wassenaar.

.