.

Media-aandacht in Valkenburg aan de Geul

In mei 2012 is er een persbericht geplaatst op TV Valkenburg en op hun website. Op World Fairtrade Day, heeft de werkgroep hun actieplan aan wethouder Hendrikx gepresenteerd. Er vonden de hele dag promotieactiviteiten plaats. In de juni 2012- editie van markant Magazine is een artikel geplaatst over de opening van het fairtrade seizoen.
In 2012 heeft de werkgroep wekelijks op zaterdag invulling gegeven aan een fairtrade kraam op de streekproductenmarkt in Valkenburg. De werkgroep is in alle persuitingen genoemd, ondermeer in het bericht op TV Valkenburg. Ook is op 9 juni 2012 een artikel over de Fairtrade Werkgroep verschenen in Dagblad De Limburger. In de juli-editie van Markant magazine wordt de Fairtrade Werkgroep genoemd n.a.v. de fairtrade kraam. In augustus is er een artikel geplaats in het lokale magazine Kijk op Valkenburg met daarin ook aandacht voor de Fairtrade Werkgroep.Verscheidene acties in de marktkraam, waaronder een Fairart Tekenwedstrijd, zijn gepromoot op TV Valkenburg en TV Heuvelland.
Op 28 september 2012 heeft in Dagblad De Limburger een artikel gestaan over de actie "De aardappel van fair weg en dicht bij". Deze werd georganiseerd i.h.k.v. De Week van de Sm

.