.

Het gemeentebestuur in Utrechtse Heuvelrug

Op 10 mei en 7 juli 2010 komen de initiatiefnemers, CU gemeenteraadslid Dick Karssen en vertegenwoordigers van Wereldwinkels Driebergen, Doorn en Leersum bijeen. Zij besluiten om de initiatiefgroep Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug op te richten.

De maanden erna wordt er een beleidsplan met daaraan gekoppeld werkplan opgesteld, de rechtsvorm onderzocht, initiatiefgroep uitgebreid, een nulmeting per dorp opgesteld, en een communicatieplan gemaakt. Ondertussen wordt door de CU een initiatief raadsvoorstel voor de Gemeenteraad voorbereid. Op 3 maart 2011 besluit de Gemeenteraad om deelnemer te worden van de Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug.Op 14 maart 2011 wordt de Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug opgericht. De operationele werkzaamheden voor het verkrijgen van de titel Fairtrade Gemeente voor de Utrechtse Heuvelrug blijven bij de initiatiefgroep. Er wordt gestart met het werven van deelnemers d.m.v. een nulmeting. Voor dit soort werkzaamheden is een groep enthousiaste vrijwilligers beschikbaar.

.