.

Werkgroep in Tytsjerksteradiel

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
De heer W. de Haan, ondernemer Addexportimport
De heer B.Kootstra, ondernemer Global Fruit
De heer J. Wolters, lid Groene Kerk Burgum
Mevrouw T. Bergsma, beleidsmedewerker gemeente Tytsjerksteradiel
=
Adviserende leden:
De heer A. Bouwman, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

.