.

Tilburg

In de Gemeente Tilburg is sinds januari 2008 een Fairtrade Gemeente-werkgroep actief. De werkgroep heeft begin van april 2010 aan het college van B&W ruim 2.500 handtekeningen aangeboden van Tilburgers die het gemeentebestuur vroegen zich in te zetten om de titel Fairtrade Gemeente te behalen. Na enige terughoudendheid heeft de gemeenteraad zich uitgesproken om behalve Millenniumgemeente ook Fairtrade Gemeente te willen worden. Daarna is begonnen met de tellingen (een eerste nulmeting was reeds in 2008 uitgevoerd volgens de oude criteria) en diverse ludieke publiekscampagnes. Eind van 2012 was de werkgroep na veel arbeid en vasthoudendheid zo ver dat aan alle criteria voldaan werd.

Tilburg is Fairtrade Gemeente sinds 31 januari 2013. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Tilburg, Switch/ContourdeTwern, de Wereldwinkel en particulieren zet zich in voor meer fairtrade in de stad. De gemeente Tilburg onderschrijft het belang van eerlijke handel en duurzaam werken en handelen in algemeen.

Neem contact op
.