.

Werkgroep in Súdwest-Fryslân

In maart 2015 is de werkgroep voor het eerst bijeen geweest. De werkgroep is samengesteld uit personen die op verschillende vlakken te maken hebben met eerlijke handel. De gemeente heeft op 26 maart 2015 een Fairtrade 'Kick Off' georganiseerd. Daarna heeft de gemeente actief leden voor de werkgroep geworven.

.