.

MVO in Súdwest-Fryslân

Duurzaamheidsvisie in een notendop

'Op-stap nei duorsumens’ in een notendop

Visie:

Ons toekomstbeeld is een gemeentelijke samenleving die letterlijk en figuurlijk energie oplevert. Er wordt uitsluitend hernieuwbare energie gebruikt. In de gemeente wordt uitgegaan van de eigen kracht van de mienskip en op basis daarvan worden door samenwerking met diverse partijen en initiatieven uit de samenleving ontwikkelingen tot stand gebracht die positieve energie leveren. In een duurzame samenleving zijn kringlopen gesloten en zo klein mogelijk. Afval is een woord uit het verleden, omdat alle producten als grondstof worden gebruikt. Ruimtelijk beleid en ontwikkelingen hebben als eerste prioriteit behoud en herstel van natuurlijke systemen en biodiversiteit. Hiermee blijven lange termijnfuncties, zoals schone lucht, schoon water en klimaatregulering, gewaarborgd. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met de economie en daarom combineren we dit in een ambitie voor een biobased economy. Samen met burgers en bedrijven willen we werken aan een duurzame samenleving.

Missie

Onze missie voor duurzame ontwikkeling is duurzaamheid voor iedereen in Súdwest-Fryslân praktisch en toepasbaar maken. Wij gaan samen op-stap naar een duurzame toekomstbestendige gemeente en passen hierbij de volgende spelregels toe:

Meer in de menselijke basisbehoeften te voorzien.
De bodem minder uit te putten dan we nu doen.
Minder schadelijke chemische stoffen gebruiken dan wij nu doen.
De natuur minder aantasten dan wij nu doen.

.