.

Het gemeentebestuur in Rheden

Eind 2011 behandelde de gemeenteraad een motie waarin wordt voorgesteld om op het gemeentehuis over te gaan op het gebruik van Fairtrade producten. De motie werd raadsbreed ondersteund en het college van B&W zegt toe in juli de raad te informeren over de mogelijkheden. In mei 2012 geven Wereldwinkels een presentatie over eerlijke handel. B&W zegt toe om Fairtrade mee te nemen in het aanbestedingsbeleid. Dat alles is aanleiding tot een burgerinitiatief, dat de handschoen oppakt voor heel de Rhedense gemeenschap.
Vanaf mei 2012 is er een werkgroep actief. Gemeente Rheden is blij met dit initiatief en heeft een werksubsidie toegezegd. Wethouder Haverkamp geeft blijk van een doortastend beleid als hij een ambtenaar ondersteuning aan de werkgroep laat bieden. Als werkgroep mogen we gebruik maken van diverse faciliteiten en de deskundigheid op gebied van communicatie. Daarnaast is er geregeld dat gemeente Rheden koffie, thee en sap Fairtrade inkoopt. Ook het zoet broodbeleg en fruit in de bedrijfskantine van het gemeentehuis is Fairtrade. We zijn erg blij met de samenwerking.Dit is de start van de campagne voor Fairtrade bedrijven.

.