.

Werkgroep in Noardeast-Fryslan

In september 2010 is vanuit een burgerinitiatief een lokale werkgroep opgericht in de voormalige gemeente Dongeradeel. in 2014 is in de voormalige gemeente kollumerland een werkgroep opgericht.

Op 31 oktober 2016 ontving de gemeente Dongeradeel de eervolle titel Fairtrade Gemeente. Dezelfde eervolle titel kreeg de gemeente Kollumerland c.a. op 8 juli 2017 uitgereikt.

De werkgroepen van Dongeradeel en Kollumerland zijn samengevoegd tot 1 werkgroep. De werkgroep bestaat inmiddels uit 10 personen. De samenstelling daarvan is als volgt: Freek Abma, voorzitter, Jellie de Weert, Sjoerd de Hoop, Astrid ten Kate, Anneke Zondervan, Jeannette van der Veen, Wietske Bosch, Youssef Dandan, Minke van der Goot en Anke van Hijum, namens de gemeente Noardeast-Fryslan

.