.

Noardeast-Fryslan

De gemeente Noardeastfryslan bestat uit 1 stad en 52 dorpen. De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaand uit de voormalige gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. De gemeente had per 1-1-2019 45.144 inwoners.

Neem contact op
.