.

Nieuwegein

● Belangrijkste wijzigingen in 2016
Na de prolongatie van de eervolle titel ‘Fairtrade Gemeente’ voor Nieuwegein in oktober 2014 heeft het bestuur van de Stichting Fairtrade Nieuwegein (‘SFN’) zich weer sterk gemaakt voor het behoud van de titel voor 2016. Zo zijn nieuwe bedrijven, winkels en organisaties in Nieuwegein benaderd om zich uit te spreken voor fairtrade en zijn (en worden nog) in 2014 diverse activiteiten op gang gezet om het FT- bewustzijn onder de bevolking verder te vergroten.
Inmiddels is het GAIA-project (“Global Awareness in Action”, gefinancierd door de Europese Commissie) van start gegaan met een internationale bijeenkomst in Utrecht in april 2013. Na een vervolgbijeenkomst in Malmö is er in Nieuwegein een stuurgroep gevormd met twee ambtenaren, twee leden van de Stichting Fairtrade Nieuwegein, 1 persoon van de werkgroep Rundu en iemand van het netwerk Samen voor Nieuwegein. Bij dit project zijn naast de gemeente Malmö diverse andere FT-gemeenten in de EU betrokken, waaronder Newcastle (UK), Nieuwegein en Utrecht. In 2014 is de structuur hiervan veranderd en is een onderscheid gemaakt tussen de kerngroep waar de projectleider, iemand van de Stichting Fairtrade Nieuwegein en iemand van de werkgroep Rundu in zit. Deze kerngroep houdt de grote lijnen van het project in de gaten en bereid de verschillende bijeenkomsten voor en beoordeelt de projectaanvragen die binnen GAIA gedaan worden. Daarnaast is een projectgroep in het leven geroepen waar meerdere mensen inzetten: van de SFN, de werkgroep Rundu, het netwerk Samen voor Nieuwegein (MVO bedrijven), het netwerk Samen Duurzaam en in wisselende samenstelling schuiven mensen van andere initiatieven aan.
De kerngroep is in juni 2014 naar Newcastle geweest voor een internationale workshop bijeenkomst met de andere partners en eind 2014 is de workshop bijeenkomst in Nieuwegein

De samenstelling van het bestuur heeft enige wijzigingen ondergaan.
Peter Snoeren en Erna Kotkamp hebben zich vanwege hun lokale politieke werkzaamheden teruggetrokken als bestuurslid. Ed Wolf heeft zich helaas definitief moeten terugtrekken in verband met zijn gezondheidstoestand.
Vanaf juni 2014 ziet het bestuur er als volgt uit:
Annelies Heeres, voorzitter; Ad van Rooijen, lid; Roshnie Ramautarsing, lid.
Een aantal mensen, Wietske Stap, Conny van ’t Pad en Corry van Keulen staan als ondersteunend commissielid genoteerd.
Erna Kotkamp is aangetreden als fairtrade-ambassadeur.
De samenstelling van het Comité van Aanbeveling (CvA) is ongewijzigd

Neem contact op
.