.

Lelystad

Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Lelystad bij de behandeling van de Duurzaamheidsnota met zeer brede steun een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om Lelystad de status van Fairtrade gemeente te laten verkrijgen. En indien er geen zwaarwegende bezwaren zijn die status ook zo snel mogelijk aan te vragen. De verantwoordelijk wethouder (Elly van Wageningen) heeft aangegeven dat zij hier graag mee aan de slag gaat. De Wereldwinkel Lelystad heeft direct haar hulp aangeboden, en samen met de gemeente zijn we nu aan de slag.

Fairtrade gemeente zijn is echter niet alleen iets van de gemeente, het is iets van de hele Lelystadse samenleving. Vandaar dat we met elkaar in gesprek zijn om ideeën op te halen waarmee we als Lelystadse samenleving (inwoners, bedrijfsleven, organisaties en instellingen) invulling kunnen geven aan ‘Fairtrade gemeente Lelystad’. Daarbij hopen we ook mensen met elkaar te verbinden die Fairtrade een warm hart toedragen. En niet alleen Fairtrade. Een belangrijk element van Fairtrade is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid. Ons doel is om die twee netwerken met elkaar te verbinden.

Neem contact op
.