.

MVO in Hellendoorn


De werkgroep heeft zich voor het behalen van de MVO score gericht op optie 2 van dit criterium, dat betekent dat er 8 bedrijven/instellingen moeten zijn die zich bezighouden met MVO.
Zowel grote als kleine bedrijven werden hiervoor benaderd of meldden zich spontaan.
Ze zijn allemaal te vinden onder criterium 6.

Belangrijke ontwikkeling is de vertegenwoordiging van de werkgroep in het Platform Duurzaam Hellendoorn, dat voorjaar 2018 is opgericht. Dit heeft geleid tot het gezamenlijk organiseren van de vertoning van de film ''Before the Flood'' in scholengemeenschap Reggesteyn.
Ook de samenwerking met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, waarmee gezamenlijk projecten zijn en worden opgezet. (Ontwikkeling leskisten ,plannen om watertappunten op te zetten.)

.