.

Het gemeentebestuur in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn steunt het initiatief om te komen tot een Fairtrade gemeente van harte. De gemeente participeert in de werkgroep en faciliteert haar waar mogelijk.
De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen nemen Fairtrade op in hun beleid en handelen hier naar.
In het beleid is het uitdragen van Fairtrade opgenomen binnen 1 van de 8 speerpunten op het gebied van duurzaamheid (Millenniumdoelen; de gemeente heeft er hiervan 2 uitgekozen)
Daarnaast heeft de gemeente een startbijdrage van € 500 verstrekt. Via de beursvloer is een afspraak met de gemeente gemaakt voor het vervaardigen van drukwerk.
De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar en drukwerk wordt gratis uitgevoerd door de gemeente drukkerij.
Een eigen website krijgt de werkgroep onder de vleugel van 'www.duurzaamhellendoorn.nl' een platform waar duurzame initiatieven vanuit overheid en inwoner worden gebundeld.
Intern worden medewerkers van de gemeente op de hoogte gehouden van het proces van de Fairtrade commissie en waar mogelijk wordt het gebruik van Fairtrade bevorderd.

.