.

Werkgroep in Heerenveen

De lokale werkgroep (H)eerlijk Heerenveen zet zich in voor een wereld waarin producenten en gebruikers kunnen genieten van veilige en duurzame middelen (van bestaan) en waardige levensomstandigheden. Een wereld waarin producenten hun potentieel benutten en beslissen over hun toekomst. Wij zetten ons in voor eerlijke handel zowel ver weg als dichtbij en een evenwichtig economisch en ecologisch systeem.

• Wij staan voor eerlijke handel met meer rechtvaardigheid, respect en gelijkheid;
• Wij willen bewustwording creëren over eerlijke producten (w.o. ook circulair, biologisch, lokaal);
• Daarnaast willen wij handvatten en inspiratie bieden op indicatoren over duurzaamheid/Fairtrade/MVO zodat bedrijven en instellingen concrete stappen kunnen zetten naar een betere wereld;
• Zoals Fairplay vanzelfsprekend is in de sport zo moet Fairtrade vanzelfsprekend zijn in denken en doen van consumenten en bedrijven;
• Wij willen bedrijven stimuleren om naast winst ook maatschappelijke doelen te stellen (bevorderen sociaal ondernemerschap);
• Zo willen wij invulling geven aan het verwezenlijken van een groot aantal van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Binnen de (H)eerlijk Heerenveen campagne is een werkgroep actief en een klein team van vrijwilligers. De werkgroep bepaalt vooraf aan welke criteria de bedrijven en instellingen moeten voldoen. De vrijwilligers verzorgen de metingen bij de bedrijven en instellingen. De werkgroep neemt een besluit over het wel of niet toekennen. De gemeente verzorgt vervolgens de uitreiking van de certificaten door de wethouder met ondersteuning van de werkgroepleden.

.