.

MVO in Heerenveen

Naast Fairtrade zijn er veel meer producten om te verkopen of gebruiken die bijdragen aan een betere en eerlijkere wereld. Bijvoorbeeld producten die biologisch of streekgebonden zijn. Ook producten die bijvoorbeeld ecologisch verantwoord zijn of een ander keurmerk dragen. Bij de fairmetingen is daar expliciet naar gevraagd.

Veel bedrijven en instellingen zijn zich inmiddels bewust van MVO. Bij de fairmetingen blijken veel ondernemers al maatschappelijk verantwoord stappen te zetten. De werkgroep heeft daarvoor in het verleden MVO certificaten uitgereikt.

Maar dat is nog maar een begin. We kunnen veel verder gaan in het verbreden en verdiepen van eerlijke handel. Onder eerlijk wordt in dit verband verstaan: biologisch, lokaal, circulair, energiezuinig, verkleinen footprint, sociaal werkgeverschap. De werkgroep gaat voor deze onderwerpen een ‘spoorboekje’ ontwikkelen als gebruiksvriendelijk middel om instellingen en ondernemers te faciliteren eerlijke stappen te zetten.

.