.

Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft ruim 50.000 inwoners. Naast de hoofdplaats Heerenveen omvat de gemeente nog 20 kernen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden in onze gemeente. Deze kernwaarden waren al ingebed in ons Sociaal Economisch Beleidsplan 2011, onze Notitie Vrijetijdseconomie 2015 en ons Duurzaamheidsprogramma 2015 en ons Inkoopbeleid. Recent zijn in het Collegeprogramma de SDG’s als leidend opgenomen. Ook zijn in 2019 duurzaamheid, Fairtrade, eerlijke handel en impact gedreven ondernemerschap opgenomen in het geactualiseerde Duurzaamheidsprogramma en het Economisch Beleid en vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Fairtrade predicaat was een logische stap volgend op het predicaat “millenniumgemeente”. Er wordt hard gewerkt, samen met diverse maatschappelijke organisaties en ondernemersorganisaties, aan het verder uitbouwen van het thema Fairtrade gemeente. Daarnaast wordt verkend wat Heerenveen concreet kan betekenen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Fairtrade sluit goed aan bij onze ambitie van kwaliteit en duurzaamheid, streekproducten en het niet in de laatste plaats bij onze positieve en sportieve uitstraling: Fairplay past perfect bij Fairtrade.

Vanwege de brede scope van de beweging en campagne is gekozen voor de naam:
(H)eerlijk Heerenveen

Contact: heerlijkheerenveen@gmail.com

Gemeente Heerenveen
Crackstraat 2
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen
tel. 140513

Neem contact op
.