.

Gooise Meren

Fairtrade Gooise Meren

De grote uitdaging voor de 21ste eeuw is het creëren van welvaart, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen, binnen de grenzen van ons ecologisch systeem.

Onze visie:
Een wereld waarin al haar bewoners door bewuste keuzes bijdragen aan een ontwikkelings- en welvaartsperspectief voor alle mensen, zowel huidige als toekomstige generaties.

Onze missie:
De werkgroep Fairtrade Gooise Meren wil inwoners en organisaties van Gooise Meren faciliteren en stimuleren tot het maken van een bewuste keus voor fairtrade producten. Door het maken van een bewuste keus voor fairtrade wordt bijgedragen aan een betere wereld.

Onze strategie:
We willen inwoners en organisaties bewust maken dat ze ‘de macht hebben’ om de wereld te veranderen, door de aankoop van een fairtrade product of door te vragen naar een fairtrade product in de winkels. Om dit te bereiken bewandelen we de volgende strategie:
1. We stimuleren het onderwijs om educatieve projecten op te zetten die bij kinderen en jongeren de bewustwording rond eerlijke handel stimuleert;
2. We ondernemen publieksacties en stimuleren anderen om publieksactie te ondernemen die aandacht vragen voor fairtrade en fairtrade producten: van bewustwording wat fairtrade is tot informeren waar producten te krijgen zijn;
3. We gaan in gesprek met lokale ondernemers om hen te stimuleren fairtrade producten in het assortiment op te nemen.

Onze uitgangspunten
Hierbij noteren we voor onszelf de volgende uitgangspunten:
• We willen met name anderen faciliteren en stimuleren om activiteiten te ondernemen. We zijn ons er van bewust dat de werkgroep de fairtrade boodschap niet alleen kan en wil uitzenden;
• We vinden het van belang dat anderen zich uitgenodigd voelen om de boodschap van fairtrade te communiceren. Een insteek waar de werkgroep voor pleit is: wat is het verhaal achter de fairtrade producten? Door het verhaal van de producten te vertellen wordt voor de koper duidelijk dat deze eenvoudige maar bewuste handeling bijdraagt aan een beter loon en beter leven van een medeburger elders op deze wereld

30 september 2016

Neem contact op
.