.

Amsterdam

Amsterdam is een Fairtrade Gemeente!

Amsterdam heeft in oktober 2014 de titel 'Fairtrade gemeente' behaald!

De fairtrade campagne is in 2007 gestart en heeft tot doel zoveel mogelijk gemeenten 'Fairtrade" te maken. De campagne brengt al die mensen bij elkaar die fairtrade een warm hart toedragen, niet alleen door erover te praten maar ook door te laten zien en te doen. Om zich 'Fairtrade Gemeente' te mogen noemen moet
voldaan worden aan 6 criteria:

1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen;
2. De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in;
3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht;
4. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten;
5. Media-aandacht. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond de campagne;
6. Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Er is een team van enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor de titel en die door de gemeente Amsterdam financieel wordt ondersteund. Tevens geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met de inkoop van fairtrade producten.

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot de Stichting Fairtrade Amsterdam!

Onze missie is:

“Amsterdam wil een Fairtrade Gemeente zijn. Dit betekent dat op allerlei plekken in de gemeente bovengemiddeld aandacht wordt besteed aan de (ver)koop en het gebruik van eerlijke en duurzaam verhandelde producten. Fairtrade () is de norm.”

Onze doelstellingen:

1. Stijging verkoop van Fairtrade producten.
2. Stijging van organisaties die Fairtrade (eventueel in breder MVO-verband) in hun
werkwijze en handelen een grotere plaats geven.
3. Stimuleren van een netwerk van Fairtrade/(MVO)-ondernemers die elkaar kunnen
steunen en samen Fairtrade/(MVO) ondernemerschap in Amsterdam doen groeien.
4. Borgen en verankeren van de behaalde resultaten.

Wil je meehelpen om fairtrade in Amsterdam 'groter' te maken? Mail ons op fairtradeamsterdam@gmail.com!

Voor meer informatie over de fairtrade campagne in Amsterdam www.facebook.com/Amsterdamfairtrade of www.fairtradeamsterdam.nl


September 2015, Stichting Fairtrade Amsterdam

Neem contact op
.