.

Provincie Criterium 1: Een actief kernteam

 

Een kernteam stimuleert fairtrade

Icoon_1_Lokale werkgroepDe provincie heeft een kernteam die de campagne in de eigen provincie trekt. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het provinciebestuur, Fairtrade Gemeenten in de provincie en bedrijven en organisatie uit de provincie.

 

Indicatoren voor het behalen van criterium 1:

  • Er is een lokaal kernteam actief
  • Het kernteam heeft een werkplan ontwikkeld voor de campagne
  • Het kernteam houdt de lokale campagnepagina up-to-date
  • De provincie neemt zitting in of steunt het lokale kernteam

Tips over het vormen en enthousiast houden van een kernteam vind je bijĀ Handig

 

De ideale samenstelling

Het kernteam bestaat idealiter uit denkers en doeners. In een Fairtrade Provincie werken alle branches samen aan meer eerlijke handel. Om goed inzicht te hebben in de kansen en bedreigingen in deze branches helpt het om ze er zoveel mogelijk vertegenwoordigd te hebben in het kernteam: dus een vertegenwoordiger van de provinciale overheid, de lokale overheid, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
.