.

Titel Fairtrade Gemeente

Om de titel Fairtrade Gemeente aan te kunnen vragen moet je aan alle zes campagnecriteria voldoen. In de algemene handleiding lees je uitgebreider aan welke criteria je gemeente moet voldoen. Op het werkgroepengedeelte onder Handig vind je bij hulpmiddelen de Handleiding Fairtrade Gemeente en vele tips om aan de beschreven criteria te voldoen.

Venlo titeluitreikingVoldoe je aan alle criteria van deze campagne? Vraag dan de titel Fairtrade Gemeente aan! Vul online alle benodigde gegevens in en check goed of je echt aan alle criteria voldoet. Hieronder zie je de maandelijkse data voor wanneer je de aanvraag kunt indienen. Na bevestiging van de aanvraag door het campagnesecretariaat ontvang je binnen vier weken uitsluitsel van de jury over jullie aanvraag.

Ronde
Uiterlijke inleverdata digitale aanvraag
1 4 januari 2019
2 1 februari 2019
3 8 maart 2019
4 5 april 2019
5 3 mei 2019
6 7 juni 2019
7 30 augustus 2019
8 27 september 2019
 9 1 november 2019
10 2 december 2019

Titelverlengingen 2018

Je knippert met je ogen en het is alweer december en dus tijd om de verlenging van jullie titel aan te vragen. Titelverlengingen dienen elk jaar voor 1 december bij ons binnen te zijn. Zorg dus dat je de zomerperiode gebruikt om alvast een start te maken met het updaten van de tool met het doorvoeren van wijzigingen bij bestaande en nieuwe deelnemers, het uploaden van recente foto’s, het invullen van de online vragen, het plaatsen van recente nieuwsberichten en evenementen en eventueel het indienen van een verdiepingsplan. Het is altijd meer werk dan gedacht, dus begin vooral op tijd.

Titeluitreiking Fairtrade Gemeente

Plan ruim van tevoren de titeluitreiking Fairtrade Gemeente en geef dit door aan het landelijk bureau via info@fairtradegemeenten.nl zodat die ervoor kunnen zorgen dat er eventueel een jurylid de titel uit kan reiken aan de gemeente. Natuurlijk wordt dit een groots evenement waarbij je alle betrokken partijen uitnodigt. Bovendien zorgt het kernteam voor media-aandacht rond dit bijzondere moment.

Na de titeluitreiking…

Ook nadat de gemeente de titel Fairtrade Gemeente heeft behaald is het zaak actief te blijven, want dit is geen eindstation. Je kunt altijd meer partijen overtuigen eerlijke producten te verkopen of gebruiken. De jury geeft in elk juryrapport uitdagingen. Vaak ziet het kernteam zelf ook kansen om te zorgen voor meer fairtrade. Door de uitdagingen op te pakken laat je zien dat je ook na de titeluitreiking de titel Fairtrade Gemeente verdient.

Titel verlengen

Het eerste jaar na het behalen van de titel dient een gemeente de titel te herbevestigen. Zo waarborgen we dat fairtrade op de agenda blijft. Om de administratieve last voor deelnemende gemeenten te verkleinen, hoeven gemeenten vervolgens slechts iedere twee jaar de titel opnieuw te herbevestigen. Alle herbevestigingen worden in december in behandeling genomen. De herbevestiging dient voor 3 december te worden ingediend. Voorbeeld: Alle Fairtrade Gemeenten die in 2014 de titel al hebben herbevestigd, hoeven dat pas in december 2016 weer te doen!

Verdiepingsplan

Twee jaar na de eerste herbevestiging van de titel (jaar 4) is het wederom tijd voor een herbevestiging, zodat de titel behouden blijft voor gemeenten die zich echt inzetten voor fairtrade! In het vierde jaar zijn er twee opties hoe je de titel kan herbevestigen.

Optie 1: Herbevestiging door te voldoen aan de eisen behorende  bij criterium 1 t/m 6.
Optie 2: Voldoen aan de eisen van criterium 1,2,5 en 6. En een verdiepingsplan voor criterium 3 en 4.

Het verdiepingsplan houdt in dat in plaats van de herbevestiging voor criteria 3 en 4, het kernteam een alternatief plan opzet om een eigen invulling te geven aan criterium 3 en 4. Criteria 1, 2, 5 en 6 moeten nog steeds herbevestigd worden zoals voorheen. Het verdiepingsplan geeft erkenning aan de creativiteit en het enthousiasme van de lokale kernteams. Van projecten rond basisscholen tot lokale deelnemers stimuleren een eigen fairtrade titel te behalen, (meer) bewustwording bij inwoners, Fairtrade Ziekenhuis, enthousiasmeren buurgemeenten, initiatief nemen tot Fairtrade Provincie tot participeren in lokale kookprogramma’s op TV. De lijst van fairtrade activiteiten is lang en verrassend.

Meer over het indienen van het verdiepingsplan, de eisen, de beoordeling en formulieren zijn hier terug te vinden.

Eigen fairtrade titels toekennen

Scholen, kerken, hogescholen, universiteiten en restaurants die een eigen fairtrade titel willen verdienen, kunnen die titel aanvragen bij het lokale kernteam of de commissie titeltoekenning. Kernteams zijn het eerste aanspreekpunt voor deze organisaties en bedrijven. Jullie bepalen ook welke organisaties in jullie gemeente de fairtrade titel wel en niet verdienen. Wil jij ook eigen fairtrade titels toekennen? Bekijk tips en de handleiding voor titeltoekenning bij Handig.

Commissie titeltoekenning

Indien er in een gemeente geen lokaal kernteam Fairtrade Gemeente actief is, of indien een kernteam ervoor kiest om zelf geen titels toe te kennen aan organisaties, dan kunnen de organisaties terecht bij de speciale commissie titeltoekenning. Deze commissie beantwoordt vragen van de organisaties (helpdesk) en beoordeelt titelaanvragen van deze organisaties.

De zes criteria voor gemeenten

Klik op het criteria voor meer details:

  1. Kernteam: er is een actief kernteam
  2. Gemeente: Steun van het gemeentebestuur
  3. Winkels en horeca: verkoop van fairtrade producten door winkels en horeca
  4. Bedrijven: gebruik/verkoop van fairtrade producten door lokale bedrijven
  5. Media: de fairtrade campagne in het nieuws houden
  6. MVO: Ondersteuning aan maatschappelijke organisaties
.