.

Voorbeeld beoordelingsrapport Fairtrade Universiteit

Als werkgroep mogen jullie zelf fairtrade titels toekennen aan bijvoorbeeld universiteiten. Nadat een universiteit bij jullie de titel heeft aangevraagd, stellen jullie (of de commissie titeltoekenning) een beoordelingsrapport op. Download hier een voorbeeldbeoordelingsrapport voor een universiteit. 

.