.

Voorbeeld beoordelingsrapport Fairtrade School

Als werkgroep mogen jullie zelf fairtrade titels toekennen aan bijvoorbeeld scholen. Nadat een school bij jullie de titel heeft aangevraagd, stellen jullie (of de commissie titeltoekenning) een beoordelingsrapport op. Download hier een voorbeeldbeoordelingsrapport voor een school.

.