.

Voorbeeld beoordelingsrapport Fairtrade Hogeschool

Als werkgroep mogen jullie zelf fairtrade titels toekennen aan bijvoorbeeld hogescholen. Nadat een hogeschool bij jullie de titel heeft aangevraagd, stellen jullie (of de commissie titeltoekenning) een beoordelingsrapport op. Download hier een voorbeeldbeoordelingsrapport voor een hogeschool.

.