.

Actieve gemeenten in de provincie Utrecht

De Bilt

De gemeente De Bilt is Fairtrade Gemeente sinds oktober 2011. Sindsdien zijn er bovendien Fairtrade titels uitgereikt aan 4 basisscholen, 1 school voor voortgezet onderwijs, 2 kerken, 1 voetbalclub en 1 scoutinggroep.

Bekijk deze gemeente

De Ronde Venen

Op 16 oktober 2013 is in de gemeente De Ronde Venen de titel Fair Trade Gemeente uitgereikt. sindsdien is de stuurgroep millenniumgemeente actief bezig hieraan meer bekendheid te geven. inmiddels zijn op alle plaatsen waar men de gemeente binnenkomt borden "fairtrade gemeente" geplaatst. jaarlijks wordt een fietstocht georganiseerd langs alle fairtrade bedrijven. In 2016 is vooral aandacht besteed aan uitreiking van de fair trade titel aan restaurants en kerken

Bekijk deze gemeente

Houten

Houten was de 4e gemeente in Nederland met de titel Fairtrade Gemeente.

Op dit moment hebben we een nieuwe voorzitter en 3 leden. 2016 hebben we besteed aan het prolongeren van onze titel en de basis van Fair trade gemeente voor elkaar te krijgen.

Bekijk deze gemeente

IJsselstein

In september 2013 besluit een kleine groep burgers en ondernemers de krachten te bundelen en zich in te zetten om de titel Fair Trade Gemeente IJsselstein te verwerven. Dit wordt voornamelijk ingegeven door persoonlijke motieven en de betrokkenheid bij eerlijke handel. Na een intensieve periode heeft de werkgroep op 10 mei 2014, de World Fairtrade Day, de titelaanvraag symbolisch overhandigd door burgemeester P.C.van den Brink aan mevr. M. Pennarts, gedeputeerde in de provincie Utrecht. Dat gebeurde op feestelijke wijze met veel media aandacht in het historisch stadhuis van IJsselstein.

Binnen 8 maanden na de start van het burgerinitiatief kreeg IJsselstein eind juni toestemming zich Fairtrade gemeente te noemen. Op 29 september kreeg burgemeester Van den Brink van Max Havelaar directeur Peter D'Angremond het officiële bord, dat voortaan bij de toegangswegen naar de stad zal prijken.

Het eerste doel bereikt, maar zeker geen eindstation. Als Fairtrade gemeente de mooie taak om nog meer bedrijven, organisaties en inwoners te overtuigen van het belang van Fairtrade handel en zo boeren en ambachtslieden in de Derde wereld te helpen met een eerlijk inkomen en bij te dragen aan een menswaardig bestaan.
Om dit te bereiken heeft de werkgroep in 2015 en 2016 verschillende initiatieven ontplooit en heeft zij zich aangesloten bij activiteiten van andere Fairtrade werkgroepen in de omringende gemeenten om zo nog sterker op de voorgrond te kunnen treden. Ook heeft de IJsselsteinse werkgroep zich opgeworpen om de buurgemeente Montfoort op weg te helpen om de titel Fairtrade gemeente te behalen.

Bekijk deze gemeente

Leusden

Dit is de lokale website van Fairtrade Gemeente Leusden. Lees hier welke organisaties en bedrijven het initiatief van de werkgroep Fairtrade Leusden ondersteunen en zelf fairtrade producten gebruiken en/of aanbieden.

Bekijk deze gemeente

Nieuwegein

● Belangrijkste wijzigingen in 2016
Na de prolongatie van de eervolle titel ‘Fairtrade Gemeente’ voor Nieuwegein in oktober 2014 heeft het bestuur van de Stichting Fairtrade Nieuwegein (‘SFN’) zich weer sterk gemaakt voor het behoud van de titel voor 2016. Zo zijn nieuwe bedrijven, winkels en organisaties in Nieuwegein benaderd om zich uit te spreken voor fairtrade en zijn (en worden nog) in 2014 diverse activiteiten op gang gezet om het FT- bewustzijn onder de bevolking verder te vergroten.
Inmiddels is het GAIA-project (“Global Awareness in Action”, gefinancierd door de Europese Commissie) van start gegaan met een internationale bijeenkomst in Utrecht in april 2013. Na een vervolgbijeenkomst in Malmö is er in Nieuwegein een stuurgroep gevormd met twee ambtenaren, twee leden van de Stichting Fairtrade Nieuwegein, 1 persoon van de werkgroep Rundu en iemand van het netwerk Samen voor Nieuwegein. Bij dit project zijn naast de gemeente Malmö diverse andere FT-gemeenten in de EU betrokken, waaronder Newcastle (UK), Nieuwegein en Utrecht. In 2014 is de structuur hiervan veranderd en is een onderscheid gemaakt tussen de kerngroep waar de projectleider, iemand van de Stichting Fairtrade Nieuwegein en iemand van de werkgroep Rundu in zit. Deze kerngroep houdt de grote lijnen van het project in de gaten en bereid de verschillende bijeenkomsten voor en beoordeelt de projectaanvragen die binnen GAIA gedaan worden. Daarnaast is een projectgroep in het leven geroepen waar meerdere mensen inzetten: van de SFN, de werkgroep Rundu, het netwerk Samen voor Nieuwegein (MVO bedrijven), het netwerk Samen Duurzaam en in wisselende samenstelling schuiven mensen van andere initiatieven aan.
De kerngroep is in juni 2014 naar Newcastle geweest voor een internationale workshop bijeenkomst met de andere partners en eind 2014 is de workshop bijeenkomst in Nieuwegein

De samenstelling van het bestuur heeft enige wijzigingen ondergaan.
Peter Snoeren en Erna Kotkamp hebben zich vanwege hun lokale politieke werkzaamheden teruggetrokken als bestuurslid. Ed Wolf heeft zich helaas definitief moeten terugtrekken in verband met zijn gezondheidstoestand.
Vanaf juni 2014 ziet het bestuur er als volgt uit:
Annelies Heeres, voorzitter; Ad van Rooijen, lid; Roshnie Ramautarsing, lid.
Een aantal mensen, Wietske Stap, Conny van ’t Pad en Corry van Keulen staan als ondersteunend commissielid genoteerd.
Erna Kotkamp is aangetreden als fairtrade-ambassadeur.
De samenstelling van het Comité van Aanbeveling (CvA) is ongewijzigd

Bekijk deze gemeente

Rhenen

De Rhenen fairtrade campagne is eind 2012 gestart. We streven ernaar om najaar 2015
de titel Fairtrade Gemeente te behalen. Doe je mee?!

Bekijk deze gemeente

Stichtse Vecht

De werkgroep Fairtrade Stichtse Vecht maakt deel uit van de Stichting Duurzame Vecht.

Wij zien de doelen van de Fairtrade Gemeenten Campagne en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties doelen (die achter de Millenniumgemeente staan) als onlosmakelijke onderdeel van de van Duurzaamheid.

Binnen de Stichting Duurzame Vecht kennen wij drie aandachtsvelden:
- Milieu:
natuurbehoud, groen energieopwekking, energiebesparing, etc.
- Sociaal:
armoedebestrijding, eenzaamheidsbestrijding, integratie minderheden, fairtradegemeente, millenniumgemeente, zorg, etc.
- Circulaire economie:
hergebruik grondstoffen, kringloopwinkels, kledingbank, voedselbank,etc.

Bekijk deze gemeente

Utrecht

Utrecht is sinds december 2010 een Fairtrade Gemeente. Deze eervolle titel geeft aan dat niet alleen de gemeente, maar ook winkels, horeca, bedrijven en inwoners in Utrecht veel aandacht schenken aan fairtrade.

Fairtrade Utrecht laat inwoners en ondernemers kennis maken met fairtrade producten. Dit doen wij via evenementen op World Fairtrade Day, zoals de Flairtje restaurant campagne, en in de landelijke Fairtrade Week, met bijvoorbeeld het Fair Fashion Festival. Ook laten wij zien op onze website en in de Eerlijk Winkelen app waar je in Utrecht fairtrade producten kan kopen.

Bekijk deze gemeente

Veenendaal

Op 7 april 2016 is de titel Fairtrade gemeente tijdens een druk bezochte bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Kundic van de gemeente Veenendaal. Tijdens de uitreiking vertelden vertegenwoordigers uit de categorieën retail, horeca, bedrijven en organisaties over hun ervaringen om Fairtrade producten in te kopen en te gebruiken.

Door omstandigheden is de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal medio 2016 'on hold' gezet. In 2017 is een doorstart gemaakt met een 'vernieuwde' werkgroep en het gebruik van andere kantoorruimte.

Mede door de Lokale Werkgroep is in mei 2017 de Wereldwinkel Veenendaal als 'merknaam' onder aansturing van de stichting Veenendaal4Fair doorgezet. De lokale Vereniging Wereldwinkel Veenendaal is inmiddels opgeheven.

Bij brief van 6 juli 2017 heeft het gemeentebestuur van Veenendaal de opdracht aan de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal verstrekt om te zorgen voor het behouden van de titel 'Fairtrade gemeente' voor de gemeente Veenendaal door het voldoen aan de landelijk gestelde (6) criteria.

Bekijk deze gemeente

Wijk bij Duurstede

De schilderachtige gemeente Wijk bij Duurstede (Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede) is gelegen langs de rivier de Nederrijn/Lek tegen de Utrechtse Heuvelrug aan. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daar past de titel Fairtrade Gemeente goed bij!

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.