.

Het gemeentebestuur in Zuidplas

Fairtrade principes zijn op het moment niet opgenomen in het aanbestedings- en inkoopbeleid. Bij een herziening van dit beleid staat de gemeente hier wel voor open.
De gemeente zet nu al de minimumcriteria van rvo.nl in.
Als basis voor het plan van aanpak voor maatschappelijk verantwoord inkopen verwijst de gemeente naar een rapport van de ODMH (Omgevingsdienst MIdden-Holland): "De stand van zaken voor MVI".

.