.

MVO in Vlaardingen

In Vlaardingen zijn inmiddels 12 bedrijven, die maatsachappelijk verantwoord ondernemen. De werkgroep heeft zich als doel gesteld om het aantal bedrijven te laten groeien, maar ook om de bedrijven die de eerste stappen gezet hebben verder te laten stijgen op de MVO ladder.
2 leden van de werkgroep participeren in het Vlaardings Energie Collectief. DIt heeft als doel Vlaardigers meer duurzame energie te laten gebruiken in de vorm van zon- en wind. Hierbij worden ook bedrijven betrokken. We zijn zowel in het bestuur als in de werkgrope vertegenwoordigd.

.