.

Media-aandacht in Vlaardingen

Bij elke activiteit wordt de pers geïnformeerd en doordat werkgroepleden werkzaam zijn bij de omroep is het ook regelmatig een onderwerp op de lokale radio. Activiteiten waarbij de publiciteit is gezocht: bij de start is er een infoavond georganiseerd voor allerlei instanties, die draagvlak hebben binnen de gemeente; n.a.v. de avond zijn de initiatiefnemers geinterviewd en is er een artikel met foto gevolgd; de start voor het publiek, waarbij een fairtrade mand gewonnen kon worden heeft de pers gehaald; meedoen met business op het water; vrijwilligers ontbijt met FT producten; nieuwjaarreceptie met FT wijn; rebussen met FT prijs; modeshow; FT borrel voor het berdijfsleven en uiteindelijk het binnenhalen van de titel.    

.