.

Het gemeentebestuur in Tilburg

De werkgroep heeft in april 2010 aan het college van B&W 2.500 handtekeningen aangeboden van inwoners van Tilburg die willen dat het gemeentebestuur zich in gaat zetten om de titel Fairtrade Gemeente te behalen. Na enige terughoudendheid nam in 2011 de gemeenteraad van Tilburg een koersdocument van het college van B&W aan waarin staat: "Daarnaast blijven wij ons ook in deze tijden inspannen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en houden we aandacht voor de positie in de internationale omgeving. Daarom zetten we erop in om naast Millenniumgemeente ook Fairtrade Gemeente te worden. Dit alles wel binnen de bestaande financiƫle kaders, zonder aanvullend nieuw beleid."
Namens de Gemeente Tilburg heeft er een ambtenaar zitting in de werkgroep..