.

Werkgroep in Pijnacker-Nootdorp

De breed samengestelde Werkgroep Fair2 Pijnacker-Nootdorp neemt het voortouw om van Pijnacker-Nootdorp een (h)eerlijke gemeente te maken. De bedoeling is om de plaatselijke samenleving in de kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw/Oude Leede zo breed mogelijk vertegenwoordigd te laten zijn. Daarom zitten in de werkgroep winkeliers, vertegenwoordigers van het verenigingsleven, de kerken, vrijwilligersorganisaties, bewonersverenigingen, scholen, enzovoort. De werkgroep kan nog uitbreiding gebruiken m.n. vanuit de woonkern Nootdorp. Hoe breder Fair Trade wordt aangepakt en gedragen in de lokale samenleving, des te beter het is. Met z’n allen werken we dan vanuit de basis Pijnacker-Nootdorp aan een eerlijkere en duurzamere wereld.

Fair2 organiseert activiteiten om fairtrade producten onder de aandacht te brengen. In 2014 staan er diverse activiteiten op de planning.

.