.

Werkgroep in Hoorn

In 2007 is de werkgroep Fairtrade Hoorn gestart met vertegenwoordigers van Wereldwinkel Hoorn (initiatiefnemer), gemeente Hoorn, diverse politieke partijen en andere belangstellenden.

In 2010 is een breed samengesteld Comité van Aanbeveling gevormd met Anneke van Dok (ex-voorzitter Max Havelaar en ex-staatssecretaris Economische Zaken), Arthur Helling (raadslid en ondernemer op gebied van recreatie/toerisme, Peter Westenberg (wethouder o.a. duurzaamheid, communicatie, millennium), Theo van Driel (Raad van Kerken en voorzitter prov. werkgroep Landbouw, economie en levensbeschouwing), Nelleke Huisman (directie woningbouwvereniging Intermaris/Hoeksteen) en Anky Weiland (directie welzijnsstichting Netwerk).

.