.

Media-aandacht in Hoorn

De fairtrade-meting in 2008 is gedaan in samenwerking met havo-5 leerlingen. Hierbij is de pers uitdrukkelijk ingeschakeld. In het Dagblad Westfriesland heeft een artikel gestaan hoe de werkgroep is gaan shoppen in de supermarkt. Op zondag 8 november 2009 werd voor de derde achtereenvolgende keer het Groot Hoorns Dictee georganiseerd door Rotary-groep De Compagnie. Thema was "Eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen". Ter gelegenheid van dit thema was de werkgroep aanwezig met informatie over het onderwerp. De media hebben ruim aandacht besteed aan de fairtrade-markt die door de Rotary is georganiseerd.Radio Hoorn heeft een gesprek gehad met de (nieuwe) coordinator van de werkgroep Fairtrade Hoorn: Harry Bakker.In het Zondagsblad is in een artikel aandacht besteed aan de actie von de werkgroep voor fairtrade chocoladeletters.

.