Verdiepingsplan

Zoeken jullie naar eigen invulling van jullie lokale campagne?

Kijk dan eens of een verdiepingsplan iets voor jullie is.

Afbeelding voor Verdiepingsplan
Afbeelding voor Verdiepingsplan

Verdiepingsplan
Het behalen van de titel Fairtrade Gemeente is een knappe prestatie, maar het behouden ervan ook! Het is de bedoeling dat na het behalen van de titel om het jaar wordt herbevestigd. Zo wordt aangetoond dat de gemeente en haar gemeenschap zich nog steeds inzetten voor Fairtrade. Dus heb je in 2020 de titel behaald dan mag je in 2022 de titel verlengen en vervolgens in 2024, 2026, 2028 etc..

Jullie mogen dan ook, wanneer die behoefte er is, een eigen invulling geven aan jullie lokale campagne. Dit mogen jullie dan bij ons indienen met een verdiepingsplan.

Het verdiepingsplan geeft erkenning aan de creativiteit en het enthousiasme van de lokale kernteams. Van projecten rond basisscholen tot lokale deelnemers stimuleren een eigen Fairtrade titel te behalen, (meer) bewustwording bij inwoners, Fairtrade Ziekenhuis, het enthousiasmeren van buurgemeenten, initiatief nemen tot Fairtrade Provincie tot participeren in lokale kookprogramma’s op TV.

Het verdiepingsplan geeft erkenning aan spraakmakende Fairtrade evenementen en uitgewerkte plannen om Fairtrade te promoten gedurende twee jaar na de herbevestiging. Het verdiepingsplan is een plan waarin het kernteam concreet aangeeft hoe zij de komende twee jaar eerlijke handel promoten binnen de gemeente. Hieraan mag uiteraard zelf een creatieve invulling worden gegeven.

In het plan komen de volgende punten aan bod:

 • Korte omschrijving van mijlpalen van jullie campagne tot nu toe
 • Omschrijving van de doelen voor de komende twee jaar
 • Vernieuwing. Wijkt dit plan af van jullie reguliere activiteiten?
 • Waarborging van Fairtrade
 • Bewustwording  bij deelnemers en/of inwoners van de gemeente
 • Meetbaarheid
 • Communicatieplan (promotie via de lokale krant, social media etc.)
 • Eventueel begroting

Bovenstaande punten zijn nuttig om mee te nemen in het verdiepingsplan. Zo kan het plan zo realistisch en concreet mogelijk worden gemaakt. De indeling en uitwerking hiervan is aan het kernteam. Het format van een verdiepingsplan en inspirerende voorbeelden van collega Fairtrade Gemeenten zijn terug te vinden op de hulpmiddelen pagina.

Inspanningsverplichting
Het 2-jarenplan wordt zo concreet mogelijk ingediend. Het plan kan worden meegestuurd met de online vragenlijst voor verlenging van de titel, welke jullie automatisch begin december door het landelijk campagnebureau krijgen toegestuurd. Zorg dus dat jullie op tijd gaan nadenken en brainstormen hoe jullie dit willen gaan aanpakken.

Het behalen van de doelstellingen welke jullie beschreven hebben in het verdiepingsplan gaat volgens inspanningsverplichting: het kernteam moet na 2 jaar kunnen aantonen dat alles uit de kast is gehaald om de doelstellingen te realiseren. Hiervan wordt een document ingeleverd na de uitvoering van het verdiepingsplan. Dit document bevat de realisatie en verantwoording van het verloop van het verdiepingsplan. Dit bevat onder andere een financiële realisatie, doelenrealisatie en een reflectie.

Na twee jaar zal bestuur en de commissie titeltoekenning bij jullie volgende herbevestiging de uitvoering van jullie verdiepingsplan toetsen en dit meenemen in het titelrapport voor verlenging van de titel.

Tips & Inspiratie
Bij het ontwerpen van jullie verdiepingsplan kunnen jullie creatief te werk gaan. Hoe kan Fairtrade actief uitgedragen worden binnen de gemeente? Dit kan bijvoorbeeld door te focussen op een of meer van de volgende punten:

 • ‘Eerlijke handel op school’: een plan voor een scholencampagne met aandacht voor eerlijke handel met lespakketten, klassenpresentaties en acties.
 • ‘De gemeenschap betrekken’: een concreet plan over toename van het aantal Fairtrade scholen, kerken, restaurants, ziekenhuis, waterschap, etc.
 • ‘De provincie betrekken’: een concreet plan met als doel een titel Fairtrade Provincie.
 • ‘De regio betrekken’: een concreet plan om buurgemeenten te overtuigen van Fairtrade.
 • ‘Meer bekendheid Fairtrade’: een concreet campagneplan rondom eerlijke handel.

Heel veel plezier en succes met het bedenken, schrijven en uitvoeren van jullie plan! Wij kijken uit naar jullie plannen!