.

millenniumgemeente

Gemeente over de streep

De lokale overheid kan op verschillende manieren een rol spelen in de Fairtrade Gemeente campagne. Dat de gemeente een rol moet spelen in de campagne staat buiten kijf. Als is het alleen maar om aan criterium 2 van de campagne te kunnen voldoen. Het is dus essentieel dat de lokale overheid deelneemt in de campagne. Maar, hoe krijg je de gemeente over de streep om deel te nemen aan de campagne? Simpelweg door te laten zien dat de Fairtrade Gemeente campagne kan helpen bij het realiseren van bestaande beleidsdoelstellingen en door te laten zien wat de deelname de gemeente kan opleveren.

Lees verder

.