.

gemeente

Fairtrade Tour

Fairtrade Gemeente ging in 2014 ‘on tour’ door Nederland, mét een Fairtrade Proeverij! De Fairtrade Gemeente tafeldames laten op een theatrale manier fairtrade producten proeven. Je kunt een tafeldame inzetten bij evenement, actie of om een nieuwe buurgemeente enthousiasmeren voor de campagne.

Lees verder

Voorbeeld aanbestedingen

In een Fairtrade Gemeente moet ook de lokale overheid zelf fairtrade producten inkopen. Een ambitie die goed past binnen het beleid voor Duurzaam Inkopen. Gemeenten zijn wel aan regels gebonden bij het inkopen van fairtrade producten. Ze moeten hun wens voor fairtrade principes zorgvuldig omschrijven. Zie onderstaand twee voorbeelden van succesvolle aanbestedingen. Lees daarnaast ook de tips over duurzaam inkopen. 

Voorbeelden van moties

Wil jij Fairtrade Gemeente worden en zoek jij naar draagvlak bij de gemeenteraad? Stimuleer een van de politieke partijen om een motie in te dienen over het worden van Fairtrade Gemeente. Onderstaand drie voorbeelden van moties die je daarbij kunnen helpen.

Motie Fairtrade Gemeente Oss

Motie gemeente Maastricht

Motie Fairtrade Gemeente Zeist

Duurzaam inkopen

De overheid is Nederlands grootste consument. Denk maar eens aan alle kopjes koffie die ambtenaren gezamenlijk drinken. Maar ook aan de vele bouwwerken die zij realiseren of de materialen (zoals computers en papier) die ze gebruiken op kantoor. In totaal geeft de overheid jaarlijks 60  miljard euro uit. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid. Door te streven naar een zo duurzaam mogelijk inkoopbeleid wil de overheid zorgen dat hun inkopen zo min mogelijk het milieu en sociale omstandigheden in andere landen schaden. Fairtrade past natuurlijk goed in dit beleid voor duurzaam inkopen.

Lees verder

Gemeente over de streep

De lokale overheid kan op verschillende manieren een rol spelen in de Fairtrade Gemeente campagne. Dat de gemeente een rol moet spelen in de campagne staat buiten kijf. Als is het alleen maar om aan criterium 2 van de campagne te kunnen voldoen. Het is dus essentieel dat de lokale overheid deelneemt in de campagne. Maar, hoe krijg je de gemeente over de streep om deel te nemen aan de campagne? Simpelweg door te laten zien dat de Fairtrade Gemeente campagne kan helpen bij het realiseren van bestaande beleidsdoelstellingen en door te laten zien wat de deelname de gemeente kan opleveren.

Lees verder

Gemeente in de hoofdrol

In de Fairtrade Gemeente campagne spelen gemeenten een belangrijke rol. De moeite waard om gemeenten eens beter onder de loep te nemen. Daarbij valt meteen op dat het een roerige tijd voor gemeenten is. Het aantal gemeenten neemt af, de verantwoordelijkheden nemen toe en het moet allemaal voor steeds minder geld. Daardoor verandert de rol van gemeenten. Het idee dat de overheid als enige verantwoordelijk is voor en moet werken aan maatschappelijke problemen is achterhaald.

Lees verder

.