.

Samenwerking middelbare school voor nulmeting Fairtrade

Nulmeting waarbij middelbare scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage de enquetes afnamen.

Gemeente: Hengelo, contactpersoon: Nathalie Thoonsen; n.thoonsen@hengelo.nl

.