.

Overtuig maatschappelijke organisaties

Deze campagne wil de verkoop van fairtrade producten stimuleren. Organisaties in jouw gemeente kunnen door eerlijke producten te gebruiken deze verkoop stimuleren. Bovendien zijn ze een waardevolle partner. Hoe zorg je dat je organisaties aan jullie lokale campagne bindt?

Voorbeeldfunctie

Scholen, kerken, sportverenigingen, hogescholen, universiteiten, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties zijn belangrijk om te overtuigen eerlijke handel te ondersteunen. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Want wanneer leerlingen of studenten, de consumenten van de toekomst, weten wat fairtrade voor impact heeft, zullen zij geneigd zijn dit in de toekomst ook zelf te gaan kopen.

Aanpak

Maatschappelijke organisaties  blijken in de praktijk redelijk makkelijk te overtuigen. Laat bij voorkeur iemand met affiniteit voor de doelgroep, die hun taal spreekt, contact opnemen. Bijvoorbeeld iemand uit het onderwijs die scholen benadert en iemand met een geloofsachtergrond de kerken. Spreek ze aan op hun voorbeeldfunctie. Laat zien dat het assortiment fairtrade producten breed is en goed verkrijgbaar is met promotiematerialen, zoals een brochure voor kerken of scholen. Biedt in het geval van scholen aan mee te denken over geschikte acties of onderwijsvormen voor de verschillende niveaus.

Aanspreekpunt

Voordat je een afspraak maakt, zoek je uit wie je precies moet hebben in de organisatie. Handig om met diegene om tafel te zitten die uiteindelijk beslissingen over het gebruik van fairtrade producten kan nemen. Het verschilt per organisatie wie dat is: de directeur, een medewerker van de kantine of facilitaire dienst, de voorzitter of een diaken. Kijk of er iemand in jullie werkgroep contacten bij de organisatie heeft. Of vraag in het telefoongesprek wie jou verder kan helpen bij een vraag over het gebruik van eerlijke producten.

Inspirerende voorbeelden

Al vele honderden organisaties in Nederland gebruiken en promoten fairtrade producten. Zo schenkt de Vierhovenkerk in Delft fairtrade avondsmaalwijn, koffie en thee. De Werfklas-school in Culemborg maakte fairtrade hapjes voor de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente. Studenten in Groningen konden een fairtrade filmavond bijwonen die de Hanzehogeschool als Fairtrade Hogeschool organiseerde. Wil je hier meer over weten? Vraag via de contactbutton op de desbetreffende gemeentepagina meer informatie aan de werkgroep.

Meer doen

Maatschappelijke organisaties kunnen ook meer doen. Scholen kunnen eerlijke handel als thema opnemen in hun onderwijs. Biedt ze daarbij de dvd van Klokhuis aan met afleveringen over eerlijke handel. Of vraag de Wereldwinkel bij jou in de buurt om een les te verzorgen. Verschillende Fairtrade Gemeenten werken al op een of andere manier samen met scholen. Wassenaar organiseerde een educatief fairtrade diner waarbij leerlingen rijk of arm waren en besef kregen van ongelijkheid. Bij de Utrechtse Heuvelrug ontwikkelden ze samen met de Wereldwinkel lespakketten voor scholen. Je kunt deze gemeenten via het contactformulier op hun lokale pagina om meer informatie vragen.

Ook hogescholen en universiteiten zijn interessant om bij jouw campagne te betrekken. In Groningen heeft de Hanzehogeschool als Fairtrade Hogeschool een prominente plek in de campagne. De Hanzehogeschool neemt zelfs het voortouw om ook de Rijksuniversiteit Groningen te enthousiasmeren Fairtrade Universiteit te worden.

Fairtrade titel

Scholen, kerken, hogescholen en universiteiten kunnen een eigen titel bemachtigen wanneer zij zich uitzonderlijk inzetten voor fairtrade. Lees hierover alles in de handleidingen voor kerken, scholen en hogescholen en universiteiten. Deze titel kunnen jullie als werkgroep zelf toekennen of uitbesteden aan de commissie titeltoekenning. Pak in beide gevallen de handleiding voor titeltoekenning erbij.

.