Missie en visie

Verbinding, burgerbeweging, fairtrade

Samen maken we heel Nederland Fairtrade. In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale overheid individueel en gezamenlijk voor meer eerlijke handel. Maar ook op vele andere manieren kunnen individuele of groepen burgers een heldhaftige bijdrage leveren om Nederland Fairtrade te maken.

Afbeelding voor Missie en visie
Afbeelding voor Missie en visie

Heel Nederland Fairtrade!

Verbinding

Wij brengen burgers vanuit hun drijfveren bij elkaar, betrekken hen bij de campagne en leggen contacten tussen burgers en boeren.

Gelijkwaardigheid

We werken niet voor, maar samen met producenten en boeren in ontwikkelingslanden.

Fairtrade Helden

Het is een heldendaad om op verschillende niveaus een bijdrage te leveren aan Fairtrade en te strijden tegen het oneerlijke handelssysteem.Ontstaan van de campagne in Nederland
De Stichting Fairtrade Gemeente Nederland is eind 2015 opgericht door ontwikkelingsorganisatie ICCO/Kerk in Actie, Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De drie organisaties waren in 2007 de initiatiefnemers van de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne, in navolging van de in 2000 in Engeland gestarte internationale campagne Fairtrade Towns. Goes en Groningen waren in 2009 de eerste twee Fairtrade Gemeenten. Inmiddels zijn er meer dan 80 deelnemende gemeenten en veel daarvan bevatten door fusie meerdere van de eerdere kleinere gemeenten.  


Onze samenwerkingspartners

Fairtrade Nederland

Fairtrade Nederland (voorheen Stichting Max Havelaar) is de organisatie die in Nederland het keurmerk ‘Fairtrade’ verleent met als belangrijkste doel: betere handelsvoorwaarden en levensomstandigheden voor kleinschalige boeren en arbeiders.

Foto van

Wereldwinkels

De Wereldwinkels zijn belangrijke partners op lokaal niveau. Zij dragen door de aandacht voor bewustwording en door de verkoop van Fairtrade producten in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van de Fairtrade Gemeente Campagne.

Foto van

Global Goals

Fairtrade levert een belangrijke bijdrage aan de meeste van de ‘Sustainable Development Goals’ en is daarmee voor gemeenten een instrument om veel van deze doelen in de praktijk te realiseren.

Foto van

Fairtrade Towns

De Fairtrade Gemeente Campagne in Nederland maakt onderdeel uit van ‘Fair Trade Towns International’ met meer dan 2.000 aangesloten Fairtrade Gemeenten | Fairtrade Towns.

Foto van


Onze missie

Onze visie

Samen maken we heel Nederland Fairtrade. In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale overheid individueel en gezamenlijk voor meer eerlijke handel.

HeldencampagenVerbinden

Van oudsher ligt de focus vooral op het stimuleren en begeleiden van kernteams in gemeenten om de Fairtrade Gemeente titel te behalen. Er zijn ook criteria omschreven voor het behalen van de titel Fairtrade Provincie, School, Kerk of Restaurant. Alhoewel hier geen specifieke criteria voor omschreven zijn, is er ook een Fairtrade Winkelstraat (in Gouda) en een Fairtrade Winkelcentrum (in Rotterdam). Veel meer Nederlanders zijn bereid zich vrijwillig in te zetten, maar steeds vaker op wat lossere projectbasis. Bijvoorbeeld eens een keer een diner bereiden voor gasten met Fairtrade producten, de sportvereniging overtuigen Fairtrade koffie te gaan schenken, bewustwording bij je volgers creëren over Fairtrade, etc. We willen iedereen die op zijn/haar wijze een bijdrage levert aan Fairtrade duidelijk maken dat hij/zij het verschil maakt en welkom is bij Fairtrade Gemeente.  Daarvoor willen de heldencampagne gaan ontwikkelen. In de tweede helft van 2021 gaan we samen met de achterban de strategie voor deze campagne verder ontwikkelen, zodat we er in 2022 mee van start kunnen gaan.

Onze statuten

In de statuten staan onze doelstellingen beschreven en hoe de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland haar doelen wil bereiken.

Maak met ons Heel Nederland Fairtrade