Terug

Wij zoeken nieuw bestuurslid

Afbeelding voor Wij zoeken nieuw bestuurslid

Onze missie is het creëren en faciliteren van een beweging van burgers die bijdraagt aan de bevordering van eerlijke handel en duurzame productie, met als resultaat een rechtvaardig inkomen uit werk voor boeren, werknemers en producenten in ontwikkelingslanden, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Fairtrade Gemeente Campagne
Onderdeel van onze doelstelling is het stimuleren van de in- en verkoop en het gebruik van Fairtrade producten bij de gemeente, haar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Voorvechters van eerlijke handel zetten zich binnen hun eigen gemeente in om meer bewustwording te creëren voor Fairtrade en organiseren tal van activiteiten. Fairtrade Gemeente maakt deel uit van een wereldwijde beweging. De campagne Fairtrade Town is actief in 36 en alle continenten! Wil jij ook een steentje bijdragen aan een sociaal duurzame en eerlijke wereld? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het bestuur van onze stichting
In totaal bestaat het bestuur uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Onze stichting heeft op dit moment vier bestuursleden:

 • Karen Kammeraat, voorzitter en onderneemster met focus op producentenlanden en bewustwording
 • Peter D’Angremond, directeur Fairtrade Nederland
 • Jos Heuer, gepensioneerd directeur bedrijfsvoering in het onderwijs
 • Leonie Tiel Groenestege, onderwijskundige bij SPO Nyenrode Busisness Universiteit.

We zijn dus op zoek naar een vijfde bestuurslid om ons bestuurlijke team compleet te maken. We streven naar een divers bestuur en zien graag verschillende achtergronden vertegenwoordigd. Wij verwachten van het nieuwe bestuurslid dat hij/zij ideeën heeft over het herijken van de bestaande campagne om deze meer toekomstbestendig te maken en dat hij/zijbereid is en in staat is om met elkaar invulling aan dit proces te gaan geven.

Wat wij van jou verwachten als bestuurslid

 • Een bestuurslid van onze stichting bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • Onderschrijft de doelstelling van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
 • Heeft een passie voor duurzaamheid en Fairtrade
 • Beschikt over een relevant netwerk
 • Teamplayer, in staat is om met de andere bestuursleden te werken als een team
 • Weet anderen met enthousiasme te inspireren
 • Kan het bestuursbeleid binnen zowel intern als extern uitdragen.

Waar jij je mee bezig gaat houden

 • Het voorbereiden, het deelnemen aan en een actieve bijdrage leveren aan bestuursvergaderingen
 • Het bewaken van plannen en activiteiten van de stichting
 • Meedenken, meeschrijven en vaststellen van het beleid van de stichting
 • Beoordelen en vaststellen van de begroting en de jaarrekening
 • Vertegenwoordigt de stichting met samenwerkingspartners en (potentiële) financiers
 • Vervullen van de rol van werkgever van de staf op het campagnebureau
 • Het met passie en enthousiasme vervullen van een ambassadeursrol
 • Bereidheid om in het land nieuwe titels Fairtrade Gemeente uit te reiken.

We plannen onze vergaderingen ongeveer iedere zes weken op vrijdagen, met een zomerstop. Daarnaast zoeken we elkaar op voor het voorbereiden van voorstellen, en zijn er af en toe bijeenkomsten, die we waar mogelijk op onze vergaderdag plannen. Reken op een tijdbesteding van ongeveer 2 dagen per maand. De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed.

Interesse?
Als je benieuwd bent naar meer informatie of direct wil solliciteren ontvangen we je bericht graag via onze campagnecoördinator Karin van Breda op het mailadres info@fairtradegemeenten.nl.

Graag een korte motivatie en eventueel begeleid met een CV onder vermelding van ‘vacature bestuurslid’. Reacties graag vóór 1 februari 2024. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede week van februari 2024.