Voor gemeenten

De gemeente spreekt zich uit vóór Fairtrade

Een actieve lokale overheid is erg belangrijk voor de Fairtrade Gemeente campagne. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor haar inwoners en is grootverbruiker van koffie, thee en andere levensmiddelen. De titel Fairtrade Gemeente betekent dat je als gemeente verder kijkt dan de eigen gemeente-  en landsgrenzen.

Afbeelding voor Voor gemeenten
Afbeelding voor Voor gemeenten

Alleen samen maken we het verschil!

Maak wereldwijd impact als gemeente

Burgerbeweging

In een Fairtrade Gemeente is een kernteam van vrijwilligers actief welke zich inzet om aandacht te vragen voor Eerlijke Handel.

Duurzaam inkoopbeleid

Fairtrade Gemeenten vervullen hun voorbeeldrol en nemen het voortouw in duurzaam en verantwoord inkopen met respect voor People, Planet & Profit.

Global Goals

De titel Fairtrade Gemeente betekent dat jouw gemeente concreet bijdraagt aan de invulling van de Global Goals, de VN-duurzaamheidsdoelstellingen.

Criterium 2 | lokale overheid

Fairtrade in duurzaam inkoopbeleid

Criterium 2 van onze campagne betreft de rol van de lokale overheid in onze campagne. Dit houdt in dat de gemeente Fairtrade opneemt in het duurzame inkoopbeleid. De koffie en thee op het gemeentehuis zijn ingekocht volgens eerlijke handelsvoorwaarden. Door het drinken van Fairtrade gecertificeerde koffie draagt jullie gemeente bij aan betere levensomstandigheden voor koffieboeren in ontwikkelingslanden.

Fairtrade in aanbestedingen
Foto van

Criterium 2 | lokale overheid

Gemeentelijke betrokkenheid

Onze campagne is een burgerbeweging, maar wordt pas echt een succes met de steun van de lokale overheid. Een ambtenaar kan zitting nemen in het kernteam of deelnemen aan de overleggen. Zo houden kernteam en gemeente elkaar scherp en geïnformeerd. De gemeente spreekt zich uit voor het behalen van de titel Fairtrade Gemeente via een raadsbesluit of een door de raad aangenomen motie.

Criterium 2 | lokale overheid
Foto van

Criterium 2 | lokale overheid

Bijdrage titel Fairtrade Gemeente

De gemeente levert praktisch en financieel een bijdrage aan de lokale en de landelijke campagne. Praktisch in de zin van door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van overlegruimte en financieel zodat het kernteam activiteiten kan organiseren. En na het behalen van de titel draagt de gemeente een jaarlijkse bijdrage af aan de landelijke organisatie.

Speerpunten Fairtrade Gemeente campagne
Foto van

Samen optrekken voor Fairtrade! Ridderkerk heeft een actief Fairtrade kernteam, bestaande uit bevlogen inwoners. Zij hebben ons als gemeente flink aangestoken om ook voor Fairtrade te gaan en zo eerlijke handel te bevorderen. Nu trekken we samen op. We gebruiken onze netwerken om zoveel mogelijk winkels, bedrijven, sportclubs, kerken en instellingen het Fairtrade-predicaat te kunnen uitreiken. Dat zijn er in korte tijd al meer dan honderd. Door al deze betrokkenheid bij boeren en producenten in ontwikkelingslanden zijn we sinds 2016 een Fairtrade Gemeente. Je ziet het op de borden, als je Ridderkerk binnenrijdt!’

– Marten Japenga, wethouder Duurzaamheid Fairtrade Gemeente Ridderkerk