Terug

Uitreiking van de titel

Afbeelding voor Uitreiking van de titel

Zuidplas is vanaf 6 mei 2023 officieel Fairtrade gemeente. De titel werd uitgereikt door mevrouw Leonie Tiel Groenestege, bestuurslid van het landelijk bureau Fairtrade gemeenten, aan wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas.

Ook het kernteam Zuidplas Fairtrade (onderdeel van Duurzaamheidsplatform) was aanwezig in de Wereldwinkel te Nieuwerkerk aan den IJssel. De titel houdt in dat de gemeente, bedrijfsleven, organisaties, horeca werken aan een duurzame wereld, waarin een eerlijke prijs centraal staat. Het doel is om een einde te maken maken aan armoede, door een leefbaar loon en inkomen te garanderen aan producenten en werknemers. Het is een universeel mensenrecht.

Artikel in GouweIJsselNieuws:

Na vijf jaar hard werken heeft Zuidplas sinds dit weekend de titel van ‘Fairtradegemeente’ binnen. Wethouder Daan de Haas heeft het felbegeerde bord uitgereikt gekregen van bestuurslid Leonie Tiel van de landelijke organisatie.

Fairtradegemeente
De titel Fairtradegemeente houdt in dat de gemeente, bedrijfsleven en andere organisaties in Zuidplas werken aan een duurzame wereld, waarin een eerlijke prijs centraal staat. Dat heeft als doel om een leefbaar loon en inkomen te garanderen aan producenten en werknemers.

Meer dan koffie en thee
De titel Fairtradegemeente is meer dan het gebruik van Fairtradeproducten in het gemeentehuis. “We gebruiken al heel lang Fairtrade koffie- en thee” geeft De Haas aan. “Maar dit gaat verder. We werken ook steeds vaker bewust met lokale bedrijven”. Joke van Gelderen zit in de werkgroep die het werk heeft gedaan om de titel binnen te halen. “Daarvoor zijn we ook bij veel winkels, horeca en kerken langs gegaan”.

12 gemeenten in Zuid Holland
Leonie Tiel vindt dat Zuidplas trots mag zijn op alle activiteiten die inmiddels in gang zijn gezet door de werkgroep. De gemeente is nu één van de twaalf gemeenten in Zuid Holland die de titel mogen voeren. Het verkrijgen ervan is meer dan een afvinklijstje. Het is onderdeel van een wereldwijde beweging om steeds meer mensen enthousiast te maken om samen te werken aan armoedebestrijding. Het is globaal denken en lokaal doen. In Zuidplas zijn er naast de gemeente al veel meer organisaties aangehaakt. Welke dat zijn, kun je op de website van Fairtradegemeenten zien.

Artikel in Hart van Holland:

Meer eerlijke handel in Zuidplas
Nieuwerkerk aan den IJssel – Zuidplas mag zich officieel Fairtradegemeente noemen. Wethouder Daan de Haas kreeg in de Wereldwinkel het bijbehorende bord uitgereikt. Zuidplas voegt zich daarmee bij ruim tachtig andere gemeenten in Nederland die ernaar streven de samenleving op een duurzame manier te ontwikkelen.

Voor de gemeente was het verwerven van de titel een langgekoesterde wens. De inspanningen startten in 2017 met de oprichting van het Duurzaamheidsplatform. Vanuit die organisatie werd de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om aan de eisen van een Fairtradegemeente te voldoen. “Het heeft wat langer geduurd, maar dat kwam door de coronaperiode”, zei Joke van Gelderen, voorzitter van het kernteam Fairtradegemeente.

Met het verkrijgen van de titel verplicht de gemeente zich op allerlei vlakken om maatschappelijke doelen na te streven. “Wij vinden het als gemeentebestuur heel belangrijk dat er eerlijke en duurzame handel is. De ambities van fairtrade passen perfect bij ons huidige collegeprogramma en worden opgenomen in het beleid”, gaf wethouder Daan de Haas aan.
Eén van de voorwaarden die gekoppeld is aan de titel, is dat het lokale bedrijfsleven wordt betrokken. “Een inventarisatie van welke bedrijven in Zuidplas fairtradeproducten voeren, was ook één van de onderdelen om in aanmerking te komen voor de fairtradetitel”, aldus Van Gelderen.

Volgens Leonie Tiel Groenestege van de landelijke Fairtradeorganisatie is de titel fairtradegemeente eervol. “Het maakt ook onderdeel uit van een campagne in heel de wereld. Het stopt echter niet met de titel, maar is juist het begin om samen met elkaar nog meer te bereiken.”
Een belangrijk punt is de koppeling met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Het mooie aan de titeltoekenning is dat de gemeente Zuidplas meteen aan tien van de zeventien doelen bijdraagt.” Volgens haar is het lokale kernteam van Zuidplas ambitieus. “Er zijn plannen om het bedrijfsleven nog meer te betrekken om hiermee het verwerven van fairtradeproducten te stimuleren.”

De uitreiking vond plaats in de Wereldwinkel in de Nieuwerkerkse Dorpsstraat, waar alleen fairtradeartikelen worden verkocht. Wereldwinkel-voorzitter Jacques Bovens hoopt dat de verkoop een boost krijgt. “Het is geen vanzelfsprekendheid dat je als Wereldwinkel het hoofd boven water houdt. Een aantal Wereldwinkels om ons heen is verdwenen, zoals in Capelle en Zevenhuizen. Wij hebben afgelopen jaar ook verliesgevend gedraaid vanwege de hoge energiekosten. We hadden gelukkig wat vlees op de botten, maar dat is er nu wel vanaf.” (Erik van Leeuwen)