Terug

Zevenaar behaalt titel

Afbeelding voor Zevenaar behaalt titel

Zevenaar is officieel Fairtrade gemeente !

Op 14 december 2022 hebben we feestelijk officieel de titel Fairtrade gemeente Zevenaar ontvangen. De voorzitter van het bestuur van Fairtrade gemeenten Nederland in Utrecht overhandigde ons het titelbord Fairtrade gemeente dat een eervolle plaats krijgt in de Turmac-cultuurfabriek.

We kwamen met ca. 40 belangstellenden bij  elkaar in de smaakvolle patio (=trouwzaal) van het gemeentehuis/Turmac cultuurfabriek in aanwezigheid van de burgemeester Lucien van Riswijk, de huidige wethouder Duurzaamheid Bart Kagei en zijn voorgangster Carla Koers, bestuursleden van Fairtrade Nederland:  Karen Kammeraat (voorzitter) en Leonie Tiel Groenestege (bestuurslid) en de pers: Nan Hoesté (Zevenaars Nieuwsblad) en Suzan Wiendels (Zevenaar Post).

Harry Koster, campagneleider Fairtrade gemeente Zevenaar,  verzorgde de inleiding waarin hij alle leden van de werkgroep bedankte voor het behaalde resultaat alsmede alle leden van de wereldwinkel die zich al tientallen jaren dag-in-dag-uit inspannen voor Fairtrade. Uiteraard ook een woord van dank voor de 40 deelnemende supermarkten, bedrijven, scholen en instellingen. Maar de titel is het vertrekpunt: de komende jaren gaan we verder aan de slag om alle inwoners van de gemeente Zevenaar te doordringen van het belang van Fairtrade en Duurzaamheid.

De burgemeester greep in zijn toespraak de aanwezigheid van het 4-jarig kleinzoontje van Marijke Vissser en Gerard Broersen aan om te benadrukken dat we dmv Fairtrade de wereld goed willen overdragen aan ons nageslacht.

Voorzitter van Fairtrade gemeenten, Karen Kammeraat,  prees de gemeente Zevenaar met het behaalde resultaat en met de ambitieuze plannen voor de komende jaren waarna zij het titelbord overhandigde aan de wethouder Duurzaamheid, Bart Kagei,  die memoreerde dat hij blij was dat in het hele gemeentehuis voortaan Fairtrade koffie wordt gedronken. Hij  lichtte een tip van de sluier op over de plannen mbt extensieve (biologische) landbouw in de gemeente.

Tenslotte nam Marijke Visser ons mee met een visie op de toekomst met als uitgangspunt de oprichting van de winkel zo’n 35 jaar geleden. Hieronder volgt de tekst van deze waardevolle toespraak:

Toespraak Marijke Visser ter gelegenheid van de titeluitreiking Fairtrade gemeente Zevenaar

14 december 2022.

En nu, hoe gaan we verder????

1985, de wereld hield zich bezig met kernraketten. Ze moesten de wereld uit.

Ook Zevenaar was actief en organiseerde bussen naar de protestdemonstraties in Amsterdam en Den Haag. In Zevenaar beseften vrouwen voor vrede dat kernwapens toen al doodden. Mensen in ontwikkelingslanden die onderbetaald, niet betaald werden of geen werk hadden. Om een bijdrage aan de oplossing van dit wereldprobleem te geven, besloten zij een wereldwinkel op te zetten. De kernrakketten werden een boost voor de groei van de wereldwinkels in Nederland. Een ander antwoord, ook hier is iets goeds uit voortgekomen.

Vandaag de dag  is nieuwe manier Fairtrade gemeente, investeren in samenwerken en communicatie.

Hoe meer Fairtrade producten er gekocht worden, des te groter is de impact voor de mensen in ontwikkelingslanden. Een goed voorbeeld was de corona tijd. Vanuit Nepal weet ik dat veel bedrijven geen werk meer hadden voor hun mensen. En in Nepal betekende dit  geen werk, geen geld. Bij de Fair Trade bedrijven hadden ze en buffer, waardoor de mensen konden overleven. En, ondanks onze eigen ellende , konden wij, zij het kleine, bestellingen plaatsen, wat erg gewaardeerd is door hen. Verkoop het nu na 2 jaar, op de weer lopende kerstmarkten.

En daar staan we nu in 2022. Fairtrade was in 1985 nog onbekend, nu 2022 kennen we 275 wereldwinkels, 25 WAAR winkels, Fair Trade en duurzame producten worden verkocht. De Supermarkten doen mee met koffie, thee, wijn, bananen, chocola en we hebben 80 Fair Trade gemeenten in Nederland, waarvan wij er nu 1 zijn. Wereldwijd in 30 landen actief en in 2135 gemeenten. In Zevenaar hebben inmiddels 40 bedrijven en instellingen die zich gecommitteerd hebben aan Fair trade.

Fairtrade Gemeenten dragen bij aan de groei en verkoop van Fairtrade producten. In de afgelopen vijf jaar is het aantal huishoudens dat in deze periode Fairtrade producten koopt, gestegen van 2 naar 3,5 miljoen huishoudens. En vergis je niet, deze groei is mede te danken aan de bredere verkrijgbaarheid van Fairtrade producten bij supermarkten. Fair trade een goede marketingtool!

Maar het kan nog beter. Daarom willen we een actief programma voor 2023 in elkaar zetten op onze eerst volgende vergadering:

  • 2 Fair Trade weken, in Mei 1, en in november 1.
  • Kontakt met bedrijven, scholen, restaurants en horeca, kerken, schone kleren acties.
  • Acties om Fair trade en duurzaamheid nog meer op de kaart te zetten.
  • We worden ook Stichting. En de SDG armoedebestrijding zal als een van de eerste op ons lijstje staan.
  • Maar we kunnen het niet alleen, we hebben een kleine werkgroep die hard heeft gewerkt, we hebben u nodig. Kom met u ideeën, gedachten of ondersteun onze activiteiten. We zullen een beroep op u doen.

Ik dank u voor uw aandacht.