Terug

Wijchen, een global goals gemeente

Gemeente Wijchen op weg naar Global Goals Gemeente
Afbeelding voor Wijchen, een global goals gemeente

In een motie werd het College van B&W opgeroepen om de stappen te zetten naar een Global Goals Gemeente.
Het College adviseerde negatief op de motie. De argumentatie waarom was nogal onduidelijk.
In een gemeenteraadsvergadering, waarbij wij (als kerngroep Fairtrade) mochten inspreken, werd het onderwerp uitvoerig besproken en bediscussieerd.
Uiteindelijk stemde de meerderheid van de Raad erin toe dat het besluit van College teruggedraaid moest worden en opnieuw bestudeerd en ingediend diende te worden. De algemene stemming was dat men de ‘global goals-gedachte’ wel zag zitten en het een goede kans wilde geven met ambtelijke ondersteuning.