Terug

Communicatieplan Fairtrade Wijchen

Afbeelding voor Communicatieplan Fairtrade Wijchen

Onze website www.fairtradegemeentewijchen.nl en Instagram zijn onze voornaamste digitale middelen. Op Instagram posten we gemiddeld één keer per week. Op die manier verbinden we de Fairtrade-gedachte met kleine gebeurtenissen, zoals nieuwe fairtrade producten in een supermarkt of op een andere plek, én grote gebeurtenissen, zoals een mars die aandacht vraagt voor klimaat en rechtvaardigheid.

Enkele voorbeelden van publicaties in het lijfblad van alle Wijchenaren, het Wijchens Weekblad Wegwijs:

Fairtrade Wijchen_1 jaar FT_Wegwijs 14-12-2211112023

Fairtrade Wijchen_bord bij station_24-5-2311112023

Fairtrade Wijchen_Wereldwinkel heropend_17-5-2311112023

Flyers zetten we in bij acties:

2023-10-21 flyer Wereldmaaltijd2023-05-23

Flyer WAT IS FAIRTRADE2022-09-26

Flyer WIJCHEN FAIRTRADE

 

Ons communicatieplan staat hieronder.

kerngroep FAIRTRADE

WIJCHEN

Communiceren is van belang

Wij vinden het van belang om goed en slagvaardig te communiceren. Het is ook belangrijk om ‘iedereen’ zo persoonlijk mogelijk te betrekken.

Inleiding
Na de motie van de PvdA over Wijchen als Fairtrade Gemeente is er een initiatiefgroep (later werkgroep) samengesteld om zo snel mogelijk te onderzoeken of gemeente Wijchen inderdaad een Fairtrade Gemeente kan worden. Dit lukte: op 8 mei 2021 kregen we de erkenning uitgereikt. De werkgroep werd officieel omgedoopt in Kerngroep Fairtrade gemeente Wijchen en de Stichting Fairtrade, Duurzaam en Lokaal werd opgericht. Voor het verbreden van het draagvlak werden ongeveer 20 ambassadeurs gevonden.

Analyse

 • De Fairtrade gedachte moet meer in de belangstelling komen.
 • Betrokkenheid bij de inwoners is groeiende.
 • Er komt langzaamaan meer bewustzijn van
 • Fairtrade, duurzaamheid en de gevolgen daarvan.

Communicatiedoelen

 • Kennis over Fairtrade en ecologische/sociale duurzaamheid vergroten
 • Een positieve houding bewerkstelligen t.o.v. bovenstaande
 • Het gebruik en de verkoop van Fairtrade en duurzame producten vergroten.

Doelgroepen

 • Inwoners van Gemeente Wijchen
 • Gemeenteraad-College van B&W
 • Medewerkers gemeente Wijchen, Druten
 • Bedrijven
 • Instellingen en organisaties
 • Wereldwinkelbezoekers
 • Jongeren binnen Gemeente Wijchen.

Boodschap en motto

         ‘Kies voor Fairtrade, jouw aankoop telt’

Middelen

          Schriftelijk

 • affiche / muurkrant,
 • artikel / brochure / folder / flyer / informatiemap
 • brief
 • persbericht
 • verslag

          Mondeling

 • bijeenkomst / acties
 • overleg
 • informatiestand
 • interview
 • lezing / presentatie
 • persoonlijke contacten
 • telefonische benadering
 • gastles

          Informatie – en communicatietechnologie

 • website
 • digitale nieuwsbrief
 • videofilm
 • Instagram.